1
00:00:00,615 --> 00:00:02,243
Susan Wellerová, politická konzultantka.

2
00:00:02,304 --> 00:00:04,003
Máš před sebou
celonárodní budoucnost

3
00:00:04,063 --> 00:00:05,351
a já tě tam můžu dostat.

4
00:00:07,316 --> 00:00:09,135
Vím, že musíš nad tím dnem
stále přemýšlet.

5
00:00:09,196 --> 00:00:11,251
Tvůj bratr se rozhodl
jít zpátky dovnitř.

6
00:00:11,312 --> 00:00:12,766
Já jsem se rozhodl ho tam nechat jít.

7
00:00:12,827 --> 00:00:14,410
A to ho zabilo.

8
00:00:14,471 --> 00:00:16,016
Buď k sobě upřímný, Matte.

9
00:00:16,077 --> 00:00:18,586
Chci něco, co ty ne.
Já jsem připravená a ty ne.

10
00:00:18,647 --> 00:00:19,459
Snažím se.

11
00:00:19,520 --> 00:00:20,907
Udělám to, co je správné pro Luieho,

12
00:00:20,968 --> 00:00:22,363
pro začátek mu poskytnu domov,

13
00:00:22,423 --> 00:00:24,281
kde bude mít pocit ohromného bezpečí.

14
00:00:24,342 --> 00:00:26,462
Teď už vím naprosto přesně, co se děje.

15
00:00:26,523 --> 00:00:27,910
Skončila jsem.

16
00:00:27,971 --> 00:00:29,929
Odejdi! Do prdele vypadni odsud!

17
00:01:11,855 --> 00:01:14,365
Kelly? Hej.

18
00:01:15,927 --> 00:01:16,928
Kelly?

19
00:01:21,293 --> 00:01:22,223
Hej...

20
00:01:32,935 --> 00:01:34,914
Dobré ráno, sluníčko.

21
00:01:34,975 --> 00:01:35,876
Dobré.

22
00:01:40,466 --> 00:01:42,375
Nemáš žádné kafe.

23
00:01:42,443 --> 00:01:44,175
Snažím se zbavit kofeinu.

24
00:01:44,236 --> 00:01:45,811
Kolik šálků za den máš na stanici?

........