1
00:00:06,875 --> 00:00:09,916
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:24,083 --> 00:00:28,875
Vzácný druh vychází
z povídky o Borchovi Tři Kavky,

3
00:00:28,958 --> 00:00:30,708
který je drak.

4
00:00:30,791 --> 00:00:32,500
Ukážu ti, o co přicházíš.

5
00:00:34,166 --> 00:00:35,208
O co přicházím?

6
00:00:36,458 --> 00:00:38,458
Tento příběh jsme napřed nechtěli,

7
00:00:38,541 --> 00:00:41,375
protože v žánru fantasy
se to draky jen hemží.

8
00:00:41,958 --> 00:00:45,875
Ale jednu věc z povídek
jsme chtěli podchytit,

9
00:00:45,958 --> 00:00:49,291
a sice to, že Borch říká pravdu

10
00:00:49,375 --> 00:00:50,875
Geraltovi a Yennefer.

11
00:00:53,166 --> 00:00:56,500
Poznali se v pátém dílu,

12
00:00:56,583 --> 00:00:58,041
vyspali se spolu

13
00:00:58,125 --> 00:01:00,333
a jednoznačně je to k sobě přitahuje.

14
00:01:01,375 --> 00:01:04,083
Ale šestý díl se odehrává
o pár let později

15
00:01:04,166 --> 00:01:07,666
a oni se pořád potkávají
a zase se rozcházejí.

16
00:01:07,750 --> 00:01:12,083
Je to situace, kdy nemůžou žít
ani spolu, ani bez sebe,

17
00:01:12,166 --> 00:01:13,708
a my jako diváci

18
00:01:13,791 --> 00:01:15,875
samozřejmě doufáme, že budou spolu.

19
00:01:16,291 --> 00:01:19,291
Ignorování svobody druhých
ti přece celkem jde.

20
00:01:19,833 --> 00:01:21,625
Chtěl jsem ti zachránit život.

21
00:01:21,708 --> 00:01:24,083
- Nepotřebovala jsem pomoc.
- To určitě!

22
00:01:24,166 --> 00:01:25,666
Borch jim láme srdce

23
00:01:25,750 --> 00:01:29,000
a do jisté míry láme i srdce diváků.

........