1
00:00:07,000 --> 00:00:09,916
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:27,625 --> 00:00:30,708
Osmý díl má název Něco více.

3
00:00:32,083 --> 00:00:34,250
Je to mnohoznačný název.

4
00:00:35,000 --> 00:00:38,458
Zaprvé, je to osmý díl, závěr první řady,

5
00:00:38,541 --> 00:00:43,333
a je to i takový vzkaz divákům:
„Zůstaňte s námi, bude toho víc.“

6
00:00:44,416 --> 00:00:45,541
Důležité bylo,

7
00:00:45,625 --> 00:00:48,791
že v tomto dílu
se Geralt a Ciri konečně setkají.

8
00:00:48,875 --> 00:00:52,541
Vidíme, jak na sebe
jejich části osudu narážejí.

9
00:00:52,625 --> 00:00:53,625
Zaklínači!

10
00:00:55,416 --> 00:00:56,291
Kam jdeš?

11
00:00:56,375 --> 00:01:00,541
Ale tím, že se sejdou,
jejich cesta teprve začíná,

12
00:01:00,625 --> 00:01:03,250
začnou se měnit a sbližovat,

13
00:01:03,333 --> 00:01:05,958
což název symbolicky naznačuje.

14
00:01:13,250 --> 00:01:16,625
Když potkáváme Geralta
na začátku osmého dílu,

15
00:01:16,708 --> 00:01:18,750
myslí si, že Ciri je mrtvá

16
00:01:19,291 --> 00:01:22,541
a že všechno totálně zbabral.

17
00:01:24,666 --> 00:01:26,000
A je ve stavu,

18
00:01:26,083 --> 00:01:28,583
kdy se chce jen vrátit domů.

19
00:01:28,666 --> 00:01:30,666
Žije na místě zvaném Kaer Morhen.

20
00:01:31,375 --> 00:01:34,833
Kaer Morhen je pevnost v Modrých horách.

21
00:01:37,541 --> 00:01:40,250
Na své cestě potká muže jménem Yurga.

22
00:01:40,333 --> 00:01:42,666
Vykradače hrobů pronásleduje neštěstí.

23
00:01:42,750 --> 00:01:46,375
Kdybych byl vykradač,
bral bych si jejich věci, Řezníku.

24
00:01:46,458 --> 00:01:49,125
........