1
00:00:00,400 --> 00:00:05,380
Titulky 5.9.2020
Andrea1717

2
00:00:13,919 --> 00:00:15,084
Miláčik.

3
00:00:16,189 --> 00:00:17,360
(16. záverečná epizóda)

4
00:00:17,360 --> 00:00:18,619
Trasieš sa?

5
00:00:18,619 --> 00:00:20,185
Určite si nervózny.

6
00:00:20,259 --> 00:00:22,924
- Dobrý deň.
- Pani Jungová.

7
00:00:23,360 --> 00:00:25,554
- Sme tu.
- Vitajte.

8
00:00:25,930 --> 00:00:27,725
- Vitajte.
- Všetci sú už tu.

9
00:00:27,869 --> 00:00:29,299
- Dobrý deň.
- Vitajte.

10
00:00:29,299 --> 00:00:31,368
- Dobrý deň.
- Dobrý deň.

11
00:00:31,369 --> 00:00:32,699
To sú moji priatelia.

12
00:00:32,699 --> 00:00:34,710
- Čo to hovoríš?
- Bože môj.

13
00:00:34,710 --> 00:00:36,070
Svet sa veľmi zmenil.

14
00:00:36,070 --> 00:00:38,540
Nemôžem tomu uveriť.

15
00:00:38,540 --> 00:00:39,875
Blahoželáme.

16
00:00:41,150 --> 00:00:42,375
Vitajte.

17
00:01:07,169 --> 00:01:09,135
(Pred mesiacom)

18
00:01:09,469 --> 00:01:10,704
Môžem počkať.

19
00:01:12,380 --> 00:01:13,604
Budem čakať

20
00:01:14,550 --> 00:01:16,179
až do dňa kým nezmeníš názor,

21
00:01:16,180 --> 00:01:18,574
či už to bude 10 rokov
alebo 20 rokov.

22
00:01:18,619 --> 00:01:21,684
Čo ak, bez ohľadu
na to koľko času uplynie

23
00:01:23,520 --> 00:01:25,885
svoj názor nezmením?
........