1
00:00:00,360 --> 00:00:02,349
<i>Viděli jste ...</i>

2
00:00:02,373 --> 00:00:03,408
Měl jsem příšerný den.

3
00:00:03,433 --> 00:00:05,401
A když skončil, jen
jsem si uvědomil, že

4
00:00:05,435 --> 00:00:06,936
jediné, co chci
vidět, je tvoje tvář.

5
00:00:07,616 --> 00:00:09,420
Stále se budeš
snažit projít fyzickými testy?

6
00:00:09,454 --> 00:00:12,047
Udělám je. Já prostě
musím být se svým týmem.

7
00:00:12,095 --> 00:00:14,012
JP Hicks. Velitelův syn.

8
00:00:14,046 --> 00:00:16,231
Oba víme, že nejsem
muž, kterého jsi zkoušel

9
00:00:16,265 --> 00:00:18,700
- ze mě vychovat.
- Když se Barb přiblížila ke konci,

10
00:00:18,734 --> 00:00:20,435
závislost JP se zhoršila.

11
00:00:20,470 --> 00:00:21,837
Opravdu mi chybí.

12
00:00:21,871 --> 00:00:23,105
Vím.

13
00:00:25,141 --> 00:00:27,008
Nichelle, kdybych věděl, že

14
00:00:27,043 --> 00:00:28,610
tohle znamená "zastav se"...

15
00:00:28,644 --> 00:00:32,914
Hej, pokud můj muž dokáže zvednout
přes 130 kilo na benchi, tak věř,

16
00:00:32,949 --> 00:00:35,631
že toho budu využívat.

17
00:00:35,666 --> 00:00:37,385
Hej, ty...

18
00:00:37,729 --> 00:00:40,607
Mám lepší nápady,
jak toho můžeš využít.

19
00:00:43,426 --> 00:00:45,093
Ne.

20
00:00:45,128 --> 00:00:47,696
Teď ne. Musím tohle místo
připravit na zítřejší večer.

21
00:00:47,730 --> 00:00:48,930
Dobře.

22
00:00:48,965 --> 00:00:50,198
Takže, kdo dorazí

23
00:00:50,233 --> 00:00:51,633
inspirovat mladé mysli tento měsíc?
........