1
00:00:41,729 --> 00:00:44,319
<b>Překlad: ewisek
Korekce: tominotomino</b>

2
00:03:29,220 --> 00:03:31,870
Vypadáš hrozně.

3
00:03:31,874 --> 00:03:33,834
Jo, moc dobře jsem nespal.

4
00:03:36,357 --> 00:03:38,357
Měl jsem takový sen.

5
00:03:38,359 --> 00:03:40,307
Víš, když dospíváš,

6
00:03:40,308 --> 00:03:43,798
- takové sny jsou naprosto normální.
- Ne, ne, bylo to jako...

7
00:03:43,799 --> 00:03:46,409
Noční můra.

8
00:03:46,411 --> 00:03:49,369
Jako bych se vznášel chodbou.

9
00:03:49,370 --> 00:03:53,547
A nade mnou stáli lidi,

10
00:03:53,548 --> 00:03:56,637
jen neměli tváře.

11
00:03:56,638 --> 00:04:00,028
Nebo možná měli masky.

12
00:04:01,339 --> 00:04:02,909
A pak jsem byl v téhle místnosti

13
00:04:02,912 --> 00:04:05,211
a ozval se syčivý zvuk.

14
00:04:05,212 --> 00:04:08,872
Takový pronikavý syčivý zvuk a...

15
00:04:11,349 --> 00:04:14,705
- Nemůžu si vzpomenout.
- Všechno bylo bílé.

16
00:04:18,008 --> 00:04:20,308
A nad tebou svítila jasná světla

17
00:04:20,314 --> 00:04:23,104
a jak se přibližovala,
nemohl ses hýbat.

18
00:04:24,144 --> 00:04:25,544
Jo.

19
00:04:27,365 --> 00:04:31,055
A byl jsi nahý a vyděšený.

20
00:04:33,023 --> 00:04:34,853
Jak to víš?

21
00:04:37,418 --> 00:04:39,248
Měla jsem ten sen.

22
00:04:42,206 --> 00:04:44,156
Lidi nesdílí sny.

23
00:04:45,209 --> 00:04:46,809
To se neděje.

24
00:04:47,907 --> 00:04:49,817
Měl jsi ho taky, že?

........