1
00:00:00,006 --> 00:00:01,165
Promiň, Vic.

2
00:00:01,190 --> 00:00:02,526
Dědův dům je
bezpečné místo,

3
00:00:02,528 --> 00:00:04,366
kde nás nemůže
Charlie Manx najít.

4
00:00:04,391 --> 00:00:06,288
No, rád tě
konečně poznávám.

5
00:00:06,290 --> 00:00:08,865
Osm let. První věc,
kterou společně děláme,

6
00:00:08,867 --> 00:00:10,470
je stavění bomby.

7
00:00:10,533 --> 00:00:12,461
Chci jít domů.

8
00:00:12,463 --> 00:00:15,110
Vánoční říše,
by mohla být tvým domovem.

9
00:00:15,135 --> 00:00:17,058
Navštěvuje Wayna ve snech.

10
00:00:17,060 --> 00:00:18,341
<i>Ví, kde jsme Vic.</i>

11
00:00:18,366 --> 00:00:20,019
Nenech Wayna
nastoupit do toho auta.

12
00:00:26,794 --> 00:00:29,386
Nějaké bolesti, slečno McQueenová?

13
00:00:29,388 --> 00:00:31,739
Jen... jen necítím nohy.

14
00:00:31,741 --> 00:00:33,074
Snažte se dýchat.

15
00:00:33,076 --> 00:00:34,800
Elektrokauter.

16
00:00:37,472 --> 00:00:38,729
Odsávání.

17
00:00:41,325 --> 00:00:43,443
Skalpel 22.

18
00:00:50,318 --> 00:00:51,592
Priveďte sem tým.

19
00:00:51,594 --> 00:00:53,917
Je... je to kluk?

20
00:00:53,988 --> 00:00:56,482
Kašlete teď na Apgar.

21
00:00:56,560 --> 00:00:58,591
Proč ne...

22
00:00:58,676 --> 00:01:00,250
Je v pořádku?

23
00:01:01,396 --> 00:01:03,587
Žádné zvedání hrudníku.

24
00:01:03,589 --> 00:01:05,606
........