1
00:00:00,047 --> 00:00:01,614
<i>Viděli jste ...</i>

2
00:00:03,580 --> 00:00:06,148
Pane, zůstaňte tam, kde jste.
Jsem policistka.

3
00:00:06,172 --> 00:00:07,121
Myslíte to vážně?

4
00:00:07,125 --> 00:00:08,135
Pil jste dnes večer?

5
00:00:08,159 --> 00:00:09,380
Nemůžu se dostat
do problémů, dobře?

6
00:00:09,384 --> 00:00:10,404
Můj táta by mě zabil.

7
00:00:10,428 --> 00:00:11,739
Otočte se a dejte ruce za záda.

8
00:00:11,763 --> 00:00:13,274
- Co se mu stalo?
- Předvedl jsem ho.

9
00:00:13,298 --> 00:00:14,575
Všechno podle protokolu.

10
00:00:14,599 --> 00:00:15,910
Pak se objevil ten chlap.

11
00:00:15,934 --> 00:00:18,279
Byl to jeho táta,
Logan Carter.

12
00:00:18,303 --> 00:00:19,547
Místostarosta Logan Carter?

13
00:00:19,571 --> 00:00:21,075
- Christino.
- Už jsme se potkali?

14
00:00:21,099 --> 00:00:23,084
Já vím, kdo jste, důstojníku Alonsová.

15
00:00:23,108 --> 00:00:24,885
Pracujete pro místostarostu.

16
00:00:24,909 --> 00:00:26,474
Chceme jen vědět, jak
se můžeme dohodnout.

17
00:00:26,478 --> 00:00:28,622
Víš, že jsi neudělal fyzické testy.

18
00:00:28,646 --> 00:00:30,658
Rád bych se zaregistroval
na další kvalifikaci.

19
00:00:30,682 --> 00:00:32,660
Pokud neprojdeš
druhými fyzickými testy

20
00:00:32,684 --> 00:00:34,782
tak podle předpisů oddělení
strávíš na lavičce měsíce.

21
00:00:34,786 --> 00:00:36,864
- Co se děje, D?
- Rodiče Heemy.

22
00:00:36,888 --> 00:00:39,166
Nikdy mě nenechají,
abych viděl svého syna.

23
........