1
00:00:08,300 --> 00:00:12,300
ATENTÁT

2
00:02:28,680 --> 00:02:31,114
Během druhé světové války...

3
00:02:31,240 --> 00:02:35,119
Anton Steenwijk žil se svými
rodiči a bratrem Peterem...

4
00:02:35,280 --> 00:02:37,191
na okraji Haarlemu.

5
00:02:37,360 --> 00:02:42,150
Je leden 1945.
Téměř celá Evropa již byla osvobozena...

6
00:02:42,320 --> 00:02:46,074
slaví, jí, pije a miluje.

7
00:02:46,240 --> 00:02:49,118
Ale tady v Haarlemu
je stále válka.

8
00:02:49,280 --> 00:02:52,272
A zima. Zima plná hladu.

9
00:03:22,600 --> 00:03:27,037
- Vždy přineseš tolik žížal.
- Z mého ptačího hřbitova.

10
00:03:27,200 --> 00:03:30,590
Pohřbím všechny mrtvé ptáky,
které najdu.

11
00:03:30,760 --> 00:03:33,035
Otevři to. Mám plné ruce.

12
00:03:33,200 --> 00:03:36,715
Co vložíš do Matky přírody,
dostaneš také zpět.

13
00:03:36,880 --> 00:03:40,190
Zábradlí a dveře
návštěvnického pokoje.

14
00:03:40,360 --> 00:03:41,998
Spálíme celý dům.

15
00:03:42,160 --> 00:03:44,754
Můj táta pálil v kamnech romány.

16
00:03:44,920 --> 00:03:47,957
Nejtěžší, by samozřejmě měli být nejdelší.

17
00:04:04,960 --> 00:04:11,195
- Antoni, zapomínáš na polévkovou kuchyni.
- Oh, jo. Ať to pro změnu udělá Peter.

18
00:04:11,360 --> 00:04:15,239
Peter to nemůže udělat.
Co když dojde k náhlému útoku?

19
00:04:18,280 --> 00:04:21,875
Půjdeme spolu, dobře?
Stejně musím jít.

20
00:04:41,280 --> 00:04:46,479
I když nejsem ve službě, znamená to
pro lidi hodně, když mě vidí v uniformě.

21
00:04:52,160 --> 00:04:54,594
- Dobrý den, pane Aarts.
- Dobrý den, paní.

22
00:05:05,240 --> 00:05:10,712
Karin, Tonny, počkejte.
Můžete se na chvíli zastavit?
........