1
00:00:00,000 --> 00:00:01,868
Hej, Wille, setkal jsi
se někdy s Jeffem Clarkem?

2
00:00:01,870 --> 00:00:03,202
- Byl jste hasič, že?
- Správně.

3
00:00:03,204 --> 00:00:05,894
- Teď jsi na medicíně?
- V práci jsem si zranil záda,

4
00:00:05,896 --> 00:00:08,647
takže už žádné tahání hadic.

5
00:00:08,649 --> 00:00:11,317
Už jsi zasvětil Brettovou
do oslav příští víkend?

6
00:00:12,199 --> 00:00:14,566
Je to oslava výročí jejich rodičů.

7
00:00:14,568 --> 00:00:18,103
Já tohle nemůžu. Camila a já...

8
00:00:18,105 --> 00:00:20,172
se rozvádíme.

9
00:00:22,715 --> 00:00:24,715
Hej, no tak. Není to tak,
jak si myslíš.

10
00:00:24,717 --> 00:00:26,984
- Jo, to zrovna.
- Poslyš, jenom jsem.. jenom jsem..

11
00:00:26,986 --> 00:00:28,920
- jenom jsem hledal...
- Myslela jsem, že máš práci.

12
00:00:28,922 --> 00:00:31,255
Mám, říkal jsem ti to. Jsem hasič.

13
00:00:31,257 --> 00:00:33,591
To je fakt ubohý, využívat
takhle ušlechtilou profesi,

14
00:00:33,593 --> 00:00:36,193
- abys zapůsobil na ženy.
- No tak.

15
00:00:36,195 --> 00:00:38,262
Buď rád, že nevznesu obvinění.

16
00:00:44,837 --> 00:00:46,570
Jednou jsem slyšela tátu, jak měl

17
00:00:46,572 --> 00:00:48,205
projev k celému kostelu.

18
00:00:48,207 --> 00:00:50,107
Byl Den matek.

19
00:00:50,109 --> 00:00:53,277
A mluvil o závazku a věrnosti

20
00:00:53,279 --> 00:00:55,880
a jeho nezlomné lásce k ní.

21
00:00:55,882 --> 00:00:57,381
- Gabby.
- Vždyť jestli to nedokázali

22
00:00:57,383 --> 00:01:00,351
zvládnout oni, proč bych si měla
myslet, že to zvládne kdokoli jiný?

23
........