1
00:00:00,724 --> 00:00:02,958
Bál ses, že odjedu, aniž
bych se s tebou rozloučila?

2
00:00:03,161 --> 00:00:04,193
Nevracej se do Springfieldu.

3
00:00:04,262 --> 00:00:06,295
- Proč ne?
- Něco tu je.

4
00:00:06,364 --> 00:00:07,330
Ty to cítíš taky.

5
00:00:09,267 --> 00:00:11,200
Promiňte, hledám Annu.

6
00:00:11,269 --> 00:00:12,602
Propustili ji tak před půl hodinou.

7
00:00:12,670 --> 00:00:13,869
Nechala tu tohle...

7
00:00:14,000 --> 00:00:15,869
<i>Jednoho dne...</i>

8
00:00:16,407 --> 00:00:18,207
Casey! Potřebuju pomoc!

9
00:00:18,276 --> 00:00:20,176
Vy mě odsud dostanete.

10
00:00:20,244 --> 00:00:21,611
Zabiju vás, přísahám. Zabiju vás!

11
00:00:21,679 --> 00:00:22,612
Vrátím se pro vás.

12
00:00:22,680 --> 00:00:24,347
Ne!

13
00:00:24,415 --> 00:00:26,349
Co to kruci znamená?
Nechal jsem ho přímo tady.

14
00:00:26,417 --> 00:00:28,484
Chci se vás zeptat na toho
muže, který žil v suterénu

15
00:00:28,553 --> 00:00:30,486
na 3281 West Palmer.

16
00:00:30,555 --> 00:00:33,356
Vím, že tam bylo hlášení
o oběti uvězněné tam dole,

17
00:00:33,424 --> 00:00:35,791
ale v tom suterénu nikdo nebydlel.

18
00:00:35,860 --> 00:00:38,494
- Byl by popálený.
- Je naživu.

19
00:00:38,563 --> 00:00:40,463
A ty už se o něj nemusíš dál starat.

20
00:00:42,400 --> 00:00:46,000
Prostě nemám ráda westerny nebo
filmy o autech, tak mě žaluj.

21
00:00:46,100 --> 00:00:47,803
A já se nemůžu dívat na další
film o páru, který se seznámil,

22
00:00:47,872 --> 00:00:49,639
dal se dohromady, rozešel se,
pak se dal zase dohromady...
........