1
00:00:41,804 --> 00:00:44,404
<b>Překlad: ewisek
Korekce: tominotomino</b>

2
00:01:47,945 --> 00:01:49,685
Dobré ráno.

3
00:02:05,888 --> 00:02:08,834
- Musíš něco sníst.
- Nechci.

4
00:02:08,835 --> 00:02:10,265
Kyro, musíme se chovat normálně.

5
00:02:10,271 --> 00:02:12,101
Kdybych to dokázala,
nebyla bych tady.

6
00:02:14,887 --> 00:02:16,407
Jamesi.

7
00:02:17,713 --> 00:02:19,153
Jamesi.

8
00:02:20,455 --> 00:02:22,065
Co se stalo?

9
00:02:24,633 --> 00:02:28,506
Dobré ráno, Alexi.
Dobré ráno, Kyro.

10
00:02:31,597 --> 00:02:33,657
Je to jiné, že?

11
00:02:33,908 --> 00:02:36,644
Být v menšině.

12
00:02:36,645 --> 00:02:39,515
Být teď těmi divnými.

13
00:02:39,518 --> 00:02:41,867
Zbýváte už jen dva.

14
00:02:41,868 --> 00:02:43,868
Je to trochu smutné.

15
00:02:43,870 --> 00:02:46,700
Sledovat dva lidi,
jak tak pevně lpí na něčem,

16
00:02:46,701 --> 00:02:50,434
co je tak... všední.

17
00:03:00,365 --> 00:03:03,315
Tak jak to bude?

18
00:03:04,804 --> 00:03:06,718
Utečeš taky?

19
00:03:06,719 --> 00:03:08,459
Co myslíš?

20
00:03:10,853 --> 00:03:14,247
Možná, že utéct není to,
co dělat.

21
00:03:14,248 --> 00:03:16,608
Správně, kámo?

22
00:03:42,915 --> 00:03:44,885
Prošla jsem všechny naše složky.

23
00:03:44,887 --> 00:03:47,557
Všechny informace
o siru Davidovi a Lady Caroline.

24
........