1
00:00:07,291 --> 00:00:08,750
Chcete umřít?

2
00:00:09,375 --> 00:00:11,250
- Tak to nefunguje.
- Já vím.

3
00:00:11,333 --> 00:00:14,625
Toho jsem si vědom,
ale máme pro vás nabídku.

4
00:00:18,958 --> 00:00:19,833
To je roztomilé.

5
00:00:20,416 --> 00:00:21,916
Nemáš žádnou nabídku.

6
00:00:22,000 --> 00:00:24,583
V žádném případě vás nenechám jít.

7
00:00:25,125 --> 00:00:26,833
Dáme vám recept.

8
00:00:27,250 --> 00:00:28,791
O čem to mluvíš?

9
00:00:28,875 --> 00:00:32,625
Je něco, co jsem vám nikdy neřekl, ale...

10
00:00:32,708 --> 00:00:35,458
za Pastrávu vděčíme Ludmile.

11
00:00:36,000 --> 00:00:38,875
Jsme jen navíc. Jsme k ničemu.

12
00:00:39,791 --> 00:00:41,291
Jen ona ví, jak ji udělat.

13
00:00:44,291 --> 00:00:46,000
Josephe, říkáš mi,

14
00:00:46,083 --> 00:00:51,125
že 80 procent mého podnikání
je závislých na 85leté babičce?

15
00:00:51,875 --> 00:00:54,666
87leté.

16
00:00:54,750 --> 00:00:59,458
A proto, když vám dá ten recept,
zvládnete to i bez nás.

17
00:01:01,083 --> 00:01:03,583
Zatracená dračí matko!

18
00:01:05,000 --> 00:01:05,875
Jo.

19
00:01:05,958 --> 00:01:07,666
Popřemýšlím o tom.

20
00:01:09,208 --> 00:01:10,041
Šéfová?

21
00:01:12,500 --> 00:01:13,416
Co Vadim?

22
00:01:14,333 --> 00:01:15,333
To je pravda.

23
00:01:16,625 --> 00:01:17,500
Dobře.

24
00:01:20,583 --> 00:01:23,583
Pošlu si pro ten recept
svého nejlepšího botanika.
........