1
00:00:06,506 --> 00:00:10,969
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:51,926 --> 00:00:54,679
VŠECHNA MÍSTA, POSTAVY, ORGANIZACE
A UDÁLOSTI

3
00:00:54,763 --> 00:00:57,223
V TOMTO SERIÁLU JSOU ZCELA FIKTIVNÍ

4
00:00:59,142 --> 00:01:01,102
Podobáme se svým rodičům,

5
00:01:01,186 --> 00:01:05,899
protože od každého z nich
máme polovinu DNA.

6
00:01:07,317 --> 00:01:09,444
Vaším úkolem na příští týden

7
00:01:09,944 --> 00:01:13,531
je zakroužkovat genetické rysy,
které jste zdědili.

8
00:01:16,159 --> 00:01:20,246
Podívejte se, jestli máte stejně
kudrnaté vlasy jako vaše máma

9
00:01:20,330 --> 00:01:22,499
nebo ďolíčky jako váš táta.

10
00:01:22,582 --> 00:01:24,459
Sledujte to, v čem se podobáte.

11
00:01:25,126 --> 00:01:26,628
Jdeme jíst.

12
00:01:34,844 --> 00:01:36,971
- Co se děje?
<i>- Mám spadlé oční víčko.</i>

13
00:01:37,597 --> 00:01:38,640
Nic.

14
00:01:39,766 --> 00:01:42,685
- To jsem tak hezká?
<i>- Máma je má taky spadlá.</i>

15
00:01:59,035 --> 00:02:00,703
<i>Mám rovné vlasy.</i>

16
00:02:01,204 --> 00:02:03,081
<i>Stejně jako máma.</i>

17
00:02:03,832 --> 00:02:04,707
Ha-ni!

18
00:02:05,834 --> 00:02:08,128
Užij si školu a uvidíme se později.

19
00:02:08,211 --> 00:02:09,462
- Jasně.
- Dobře.

20
00:02:10,296 --> 00:02:11,798
Jdu do práce.

21
00:02:11,881 --> 00:02:13,133
<i>Máma nemá ďolíčky.</i>

22
00:02:16,636 --> 00:02:18,680
<i>Ale já ano.</i>

23
00:02:20,473 --> 00:02:21,891
GENETICKÉ RYSY

24
........