1
00:00:06,000 --> 00:00:10,330
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:11,750 --> 00:00:15,920
Plavíme se už mnoho mil. A vidíš to?

3
00:00:16,000 --> 00:00:20,830
Před námi leží tropický ostrov a čeká,
až ho prozkoumáme.

4
00:00:22,583 --> 00:00:27,293
Nazvěme ho ostrov Georgie,
Georgiin ostrov, nebo Georgiopolis!

5
00:00:27,791 --> 00:00:30,631
Hele, obávaná divoká šelma!

6
00:00:31,250 --> 00:00:32,750
Myslíš, že kouše?

7
00:00:32,833 --> 00:00:35,253
Ne, myslím, že ji něco svědí.

8
00:00:35,333 --> 00:00:36,923
Co ti je, Preclíku?

9
00:00:38,166 --> 00:00:39,126
Baa-chan?

10
00:00:41,000 --> 00:00:42,880
Preclík se pořád škrábe!

11
00:00:42,958 --> 00:00:45,668
Chudák Preclík. Nejspíš má blechy.

12
00:00:45,750 --> 00:00:47,670
Proto se škrábe.

13
00:00:47,750 --> 00:00:49,080
Co s tím uděláme?

14
00:00:49,208 --> 00:00:51,378
Vem ho do náruče a pojď sem.

15
00:00:53,958 --> 00:00:56,708
Mám tu šampon přímo pro Preclíka.

16
00:00:56,791 --> 00:00:58,131
Je proti blechám.

17
00:01:00,083 --> 00:01:01,253
Tady je!

18
00:01:01,666 --> 00:01:02,496
Super!

19
00:01:03,166 --> 00:01:08,666
Ale musíme dělat pomalé pohyby,
protože ty víš kdo se nerad ty víš co.

20
00:01:08,875 --> 00:01:11,125
Počkat, kdo je ty víš kdo?

21
00:01:11,250 --> 00:01:15,080
Musíme být potichu,
aby to Preclík neodhalil.

22
00:01:17,250 --> 00:01:20,380
To snad ne! Vy chcete Preclíka vykoupat?

23
00:01:24,708 --> 00:01:26,128
Preclíku, vrať se!

24
00:01:27,291 --> 00:01:30,711
No tak, kámo. Udělá ti to dobře.

........