1
00:00:06,000 --> 00:00:10,330
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:13,958 --> 00:00:15,208
Tady to půjde.

3
00:00:15,750 --> 00:00:17,000
Dáme ho tamhle.

4
00:00:22,208 --> 00:00:24,538
Baa-chan, nasypeš tam krmení?

5
00:00:28,500 --> 00:00:32,880
Tak jo, náš ptačí bufet právě otevírá!

6
00:00:32,958 --> 00:00:35,578
No tak, ptáčci! Pojďte se napapat!

7
00:00:35,791 --> 00:00:38,041
Kdo má hlad?

8
00:00:41,583 --> 00:00:43,333
Tak kde jsou?

9
00:00:45,500 --> 00:00:47,960
Akce pro ranní ptáčata!

10
00:00:48,291 --> 00:00:50,541
Sněz, co můžeš! Pošušňáníčko!

11
00:00:51,291 --> 00:00:53,881
Ptáci bývají trochu nesmělí.

12
00:00:54,416 --> 00:00:56,326
Pojďme se dívat zevnitř.

13
00:00:57,666 --> 00:00:59,916
Můžeme si dát kakao s žužu?

14
00:01:00,041 --> 00:01:02,541
Anebo jenom žužu?

15
00:01:02,750 --> 00:01:05,920
Jistěže ano! A co takhle…

16
00:01:07,250 --> 00:01:08,080
Hej!

17
00:01:09,875 --> 00:01:11,205
To není pro tebe!

18
00:01:14,041 --> 00:01:15,041
Za ní!

19
00:01:16,041 --> 00:01:19,081
V krmítku je spousta semen a ořechů.

20
00:01:19,416 --> 00:01:21,206
Ptákům neubude.

21
00:01:21,291 --> 00:01:27,291
Ale krmítko je pro ptáky, ne pro veverky!
Ta veverka jim všechno sní!

22
00:01:27,375 --> 00:01:30,375
Ta veverka pro to má jistě dobrý důvod.

23
00:01:30,666 --> 00:01:35,286
Moudří nindžové se vždy nejdřív
snaží pochopit celou situaci.

24
00:01:35,750 --> 00:01:37,790
Tak kdo si dá kakao?

25
00:01:40,291 --> 00:01:42,711
........