1
00:00:40,125 --> 00:00:41,125
Tonio!

2
00:00:43,416 --> 00:00:44,416
Tonio?

3
00:00:45,208 --> 00:00:46,208
Tonio!

4
00:00:47,083 --> 00:00:48,166
Tonio!

5
00:00:48,958 --> 00:00:49,958
<i>Karlo.</i>

6
00:00:50,750 --> 00:00:51,750
Karlo.

7
00:00:53,041 --> 00:00:54,041
Karlo.

8
00:00:56,208 --> 00:00:58,166
Já… Jen jsem…

9
00:01:00,875 --> 00:01:04,000
- Něco nového?
- Mluvila jsem s rodiči od Maryam.

10
00:01:04,083 --> 00:01:09,125
Před půl hodinou se vrátila domů.
S Toniem chtěli jet autobusem do Hamburku

11
00:01:09,208 --> 00:01:12,333
- a být tam u přátel.
- Dobře. Kde je Tonio teď?

12
00:01:12,416 --> 00:01:16,000
To neví. Ztratila ho v parku.
Dívala se všude…

13
00:01:16,083 --> 00:01:17,541
- Co?
- Ale byl pryč.

14
00:01:17,625 --> 00:01:18,750
Dobře. Fajn.

15
00:01:18,833 --> 00:01:23,000
- Tak pojedeme do toho parku a…
- Karlo.

16
00:01:23,875 --> 00:01:26,708
Vezmeme s sebou Maryam.
Ví, kde ho ztratila.

17
00:01:26,791 --> 00:01:29,500
- Ty zůstaneš tady. Dej vědět policii.
- Karlo.

18
00:01:29,583 --> 00:01:31,666
- Jestli se Tonio vrátí…
- Karlo.

19
00:01:31,750 --> 00:01:33,625
- Co?
- Můžeme si to pro jednou

20
00:01:33,708 --> 00:01:36,750
- v klidu promyslet krok za krokem?
- Ano.

21
00:01:37,208 --> 00:01:38,208
Dobře, fajn.

22
00:01:40,583 --> 00:01:42,791
Tak mi řekni, co mám dělat!

23
........