1
00:00:07,424 --> 00:00:10,927
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:49,799 --> 00:00:52,385
{\an8}PODLE ROMÁNU <i>JURSKÝ PARK</i>
MICHAELA CRICHTONA

3
00:00:58,641 --> 00:00:59,726
Drž se!

4
00:01:01,269 --> 00:01:02,312
Pomoc!

5
00:01:07,442 --> 00:01:09,027
Vydrž, Bene!

6
00:02:00,245 --> 00:02:02,831
Je pryč. Je... pryč.

7
00:02:02,997 --> 00:02:05,083
Tomu nevěřím!

8
00:02:05,250 --> 00:02:08,253
- Sammy.
- Ne!

9
00:02:31,067 --> 00:02:32,861
Jedeme zpátky.

10
00:02:32,944 --> 00:02:35,280
Jednokolejka jede zpátky!

11
00:02:38,074 --> 00:02:40,076
Co myslíš tím „jedeme zpátky“?

12
00:02:40,160 --> 00:02:42,912
{\an8}Přejeli jsme na jinou kolej
a jedeme na sever.

13
00:02:47,125 --> 00:02:50,378
{\an8}Nejedeme do jižních doků,
ale na opačnou stranu!

14
00:02:52,463 --> 00:02:54,007
{\an8}To tady nic nefunguje?

15
00:02:56,217 --> 00:02:58,553
{\an8}Musíme okamžitě vystoupit!

16
00:03:05,560 --> 00:03:08,855
Koleje se před námi svažují!
Můžeme tam skočit!

17
00:03:08,938 --> 00:03:10,023
- Cože?
- Skočit?

18
00:03:10,106 --> 00:03:11,524
Ne! Je to moc daleko!

19
00:03:11,608 --> 00:03:13,234
Nemáme jinou možnost!

20
00:03:25,288 --> 00:03:26,331
Jedna...

21
00:03:28,166 --> 00:03:29,000
dvě...

22
00:03:30,668 --> 00:03:31,502
tři!

23
00:03:32,337 --> 00:03:33,171
Teď!

24
00:03:53,233 --> 00:03:54,734
........