1
00:00:02,235 --> 00:00:04,381
Viděli jste...

2
00:00:06,589 --> 00:00:11,155
Upozorňuji, že křivá výpověď
v případu vraždy vás může přijít draho.

3
00:00:11,935 --> 00:00:13,360
Odpráskla jsem ho, JP.

4
00:00:13,387 --> 00:00:15,894
- Říkám ti to na rovinu.
- Co mám teď dělat?

5
00:00:16,536 --> 00:00:18,428
Sophie, zemřel člověk.

6
00:00:18,454 --> 00:00:22,781
A ty jsi ve vazbě za spoluúčast
na držení a přepravě výbušnin

7
00:00:22,825 --> 00:00:24,440
spáchaných organizovanou skupinou.

8
00:00:24,479 --> 00:00:25,852
Maj důkazy?

9
00:00:25,887 --> 00:00:29,300
- Jenom nahrávku, kde nejste poznat.
- Jak teda víte, že to jsem já?

10
00:00:29,344 --> 00:00:31,544
Nebyla jsem si jistá. Teď už jsem.

11
00:00:32,996 --> 00:00:35,890
John Antoine Jorkal si přeje,
abyste ho zastupoval.

12
00:00:35,920 --> 00:00:39,383
Být vámi, tak to vezmu.
Jorkal prý štědře platí.

13
00:00:39,427 --> 00:00:41,987
Dobře víte, co je to justiční omyl.

14
00:00:42,531 --> 00:00:44,546
Ahoj, kamaráde.
Dělám pro Sarahouiovy.

15
00:00:44,581 --> 00:00:48,214
- Znáš je?
- Kapitáne, kdybyste nám mohl píchnout...

16
00:00:48,258 --> 00:00:49,800
Nech je plavat.

17
00:00:49,833 --> 00:00:52,200
Od spořádaných občanů
se dobrého tipu nedočkáš.

18
00:00:52,235 --> 00:00:56,027
- Chce ten tip i prachy. Třicet táců.
- Vyřiď mu, že to bereme.

19
00:00:56,590 --> 00:00:59,871
- Nikdo z nás nechápe, co tu dělá.
- Ale já tady už deset let pracuju.

20
00:00:59,906 --> 00:01:02,506
Dáš ty peníze Yussufovi.

21
00:01:02,541 --> 00:01:05,224
A že mu vzkazuju,
ať nechá moji rodinu na pokoji.

22
00:02:03,694 --> 00:02:05,409
Zdravím, Marianne.

........