1
00:00:13,294 --> 00:00:17,433
[Pohřešovaná: Jung Mi Sook]

2
00:00:19,849 --> 00:00:21,948
Kdybys nedovolil,
aby tě někdo viděl,

3
00:00:22,648 --> 00:00:23,948
tohle by se nestalo.

4
00:00:27,988 --> 00:00:29,589
Dobře, udělal jsem chybu.

5
00:00:31,459 --> 00:00:33,488
Co chcete, abych s tím udělal?

6
00:00:34,628 --> 00:00:36,329
Ukliď si po sobě.

7
00:00:37,469 --> 00:00:38,969
Na tomhle pravidle jsme se shodli.

8
00:00:49,079 --> 00:00:50,808
Co přesně musím udělat?

9
00:00:53,179 --> 00:00:56,448
Na konci téhle cesty je sráz.

10
00:00:59,049 --> 00:01:00,248
Tam to s ní vyřiď.

11
00:01:02,089 --> 00:01:03,259
A pak se jdi přiznat.

12
00:01:04,688 --> 00:01:08,498
Řekneme, že spadla
ze srázu, když utíkala.

13
00:01:10,629 --> 00:01:13,929
Dobrý právník tě z toho vyseká.

14
00:01:18,069 --> 00:01:19,569
To nebyl návrh.

15
00:01:27,778 --> 00:01:29,119
Nechme to udělat Hyun Sua.

16
00:01:30,819 --> 00:01:31,819
Co?

17
00:01:31,849 --> 00:01:33,489
Říkal jste, že udělá
všechno, co mu řeknete.

18
00:01:49,339 --> 00:01:50,769
Kdybych chtěl,

19
00:01:51,908 --> 00:01:53,468
mohl bych tě hned teď zabít.

20
00:01:55,839 --> 00:01:58,649
Už nikdy o Hyun Suovi nemluv.

21
00:02:00,179 --> 00:02:01,218
Jasný?

22
00:02:05,048 --> 00:02:08,589
Jediný, co musíš dělat, je,
poslouchat mě a bez otázek.

23
00:02:10,589 --> 00:02:13,658
Pokud to uděláš,
budeš si moct užívat života

24
00:02:14,098 --> 00:02:15,758
ještě spoustu let.
........