1
00:03:33,156 --> 00:03:34,449
Marianne!

2
00:03:34,533 --> 00:03:35,951
Honem, Marianne!

3
00:03:36,076 --> 00:03:38,120
- Musíme hned pryč!
- Nemůžeme odjet!

4
00:03:38,245 --> 00:03:41,707
- Miláčku, musíme hned odsud.
- Nemůžeme! Ještě ne.

5
00:03:41,790 --> 00:03:45,002
- Podívej na ty hodnoty! Zůstaneme tady.
- Čert vem hodnoty!

6
00:03:45,085 --> 00:03:47,087
Juane, Chico, rychle si sbalte věci!

7
00:03:47,212 --> 00:03:49,923
- Kde jsou ty seizmické záznamy?
- Honem! Nemůžeme čekat.

8
00:03:50,799 --> 00:03:54,052
No tak, Marianne! Rychle! Pojď!

9
00:04:02,060 --> 00:04:03,395
Setkáme se u pevnosti!

10
00:04:03,520 --> 00:04:05,689
Chico, drž se za námi, jo?

11
00:04:06,815 --> 00:04:09,776
- Honem, nastup! Nastup!
- Doufám, že se jim nic nestalo.

12
00:04:22,164 --> 00:04:24,124
Vůbec nevidím na cestu, zlato.

13
00:04:24,208 --> 00:04:25,626
Jsi v pořádku?

14
00:04:29,504 --> 00:04:31,173
Jestli se z toho dostaneme...

15
00:04:31,256 --> 00:04:33,217
Budeme mít co vyprávět.

16
00:04:37,971 --> 00:04:39,139
Do háje.

17
00:04:49,399 --> 00:04:51,235
Dostaneme se odsud. Neboj.

18
00:04:56,740 --> 00:04:58,992
Marianne?

19
00:05:06,792 --> 00:05:08,543
Ne!

20
00:05:14,091 --> 00:05:17,094
O ČTYŘI ROKY POZDĚJI

21
00:05:22,015 --> 00:05:24,810
<i>Tady Harry Dalton.</i>
<i>Nikdo není doma. Nechte vzkaz.</i>

22
00:05:25,018 --> 00:05:28,689
<i>Harry? Harry, jsi tam? No tak, zvedni to.</i>

23
00:05:29,314 --> 00:05:30,983
<i>No tak, vím, že tam jsi.</i>

24
00:05:31,108 --> 00:05:33,568
........