1
00:00:06,300 --> 00:00:13,500
Novinár Charles Bowden odhalil
najnapätejší príbeh v histórii vojny proti drogám.

2
00:00:13,686 --> 00:00:19,486
Týkal sa CIA, mexického drogového kartelu
a neslávne známej vraždy.

3
00:00:19,919 --> 00:00:24,419
Zomrel skôr, ako mohol
dokončiť o tom reportáž.

4
00:00:24,486 --> 00:00:29,686
Toto je ten príbeh.

5
00:00:41,584 --> 00:00:43,961
Možno neexistuje v dnešnej dobe
na svete nebezpečnejšia práca,

6
00:00:44,044 --> 00:00:46,714
ako byť tajným agentom pre Spojené štáty,

7
00:00:46,797 --> 00:00:51,302
pre DEA, Úrad pre boj proti drogám,

8
00:00:51,385 --> 00:00:54,889
federálnu agentúru, ktorá vedie
vojnu s bezohľadnými dílermi drog

9
00:00:54,972 --> 00:00:57,808
na celom svete.

10
00:00:57,892 --> 00:01:00,728
DROGOVÁ POMSTA
Jeden z týchto tajných agentov
je momentálne nezvestný.

11
00:01:00,811 --> 00:01:02,897
DROGOVÁ POMSTA
Zrejme sa stal obeťou drogovej pomsty.

12
00:01:04,732 --> 00:01:06,609
Enrique Camarena bol údajne

13
00:01:06,692 --> 00:01:09,653
unesený štyrmi ozbrojenými
mužmi v Guadalajare v Mexiku.

14
00:01:09,737 --> 00:01:12,406
Miesto pobytu a stav rukojemníka
nie sú známe.

15
00:01:12,490 --> 00:01:15,618
Camarena odišiel z amerického konzulátu
7. februára,

16
00:01:15,701 --> 00:01:17,578
s úmyslom ísť na obed s manželkou

17
00:01:17,661 --> 00:01:21,165
a bol unesený menej ako pol bloku od hotela.

18
00:01:21,248 --> 00:01:23,167
Neveľká armáda mexických federálov

19
00:01:23,250 --> 00:01:25,878
a americkí agenti DEA Camarenu hľadajú.

20
00:01:25,961 --> 00:01:27,838
Ale zatiaľ nič nenašli.

21
00:01:30,925 --> 00:01:32,802
Americkí policajní inšpektori prehľadávajú

22
00:01:32,885 --> 00:01:35,346
viac ako polovicu všetkých vozidiel,
prechádzajúcich krajinou,

........