1
00:01:25,950 --> 00:01:27,450
No tak pojďte dál.

2
00:01:30,867 --> 00:01:36,825
Smím vám něco nabídnout?
Z jakých novin že to jste?

3
00:02:53,367 --> 00:02:58,242
Promiňte, mohu vám pomoct?

4
00:03:01,075 --> 00:03:04,617
Je mrtvý. Prezidentské apartmá.

5
00:03:19,825 --> 00:03:24,742
PŘÍPAD COLLINI

6
00:03:56,825 --> 00:03:59,200
Advokát Leinen, dobrý den.

7
00:03:59,617 --> 00:04:02,867
Köhler. Mluvili jsme spolu
po telefonu. Prokurátor Reimers.

8
00:04:02,950 --> 00:04:04,533
Pane prokurátore.

9
00:04:07,617 --> 00:04:09,242
Leinen. Dobrý den.

10
00:04:14,117 --> 00:04:19,825
Obviněný Fabrizio Collini,
narozen 1934 v Montecatini u Pisy.

11
00:04:19,908 --> 00:04:24,283
Italský státní občan.
Německy mluví celkem slušně.

12
00:04:24,367 --> 00:04:27,742
Přes 30 let žije poblíž Stuttgartu,
ženat není.

13
00:04:27,867 --> 00:04:31,033
Je obviněn, že třemi ranami z pistole

14
00:04:31,117 --> 00:04:33,533
v prezidentském apartmá
hotelu Circle

15
00:04:33,617 --> 00:04:36,950
zavraždil Jeana-Baptista Meyera.

16
00:04:37,617 --> 00:04:41,867
Chcete předtím se svým
mandantem mluvit, pane doktore?

17
00:04:41,950 --> 00:04:44,825
-Zajisté.
-Tak prosím.

18
00:04:46,992 --> 00:04:50,492
-Počkáte tady?
-Ovšem.

19
00:04:52,408 --> 00:04:53,908
Hned jsem tu.

20
00:05:48,617 --> 00:05:52,158
Dobrý den. Jmenuji se Leinen
a jsem váš advokát.

21
00:05:59,867 --> 00:06:02,158
Mám někoho vyrozumět?

22
00:06:08,867 --> 00:06:11,700
Policii už jste něco řekl?

23
00:06:14,617 --> 00:06:19,867
........