1
00:00:06,000 --> 00:00:08,960
NETFLIX UVÁDÍ

2
00:00:17,360 --> 00:00:18,560
Proč už není nic?

3
00:00:19,240 --> 00:00:21,480
<i>Marta ví, že byla světová válka.</i>

4
00:00:21,560 --> 00:00:24,160
<i>A vznikly nemoci,
které dodnes neumíme léčit.</i>

5
00:00:24,240 --> 00:00:26,640
<i>I planeta onemocněla.</i>

6
00:00:26,760 --> 00:00:30,120
<i>Lidé měli velký strach
a chtěli silnou vládu,</i>

7
00:00:30,200 --> 00:00:32,160
<i>ale ta nás připravila o svobodu.</i>

8
00:00:32,240 --> 00:00:33,600
Ale my ji získáme zpět.

9
00:00:36,000 --> 00:00:38,720
Pane jo, vypadáš úplně jako máma.

10
00:00:40,520 --> 00:00:43,080
- Jsou stejné.
- Mně ho dala máma,

11
00:00:43,160 --> 00:00:44,440
když mi dala tohle.

12
00:00:45,560 --> 00:00:47,680
- Tak jak je na tom?
- Skvěle.

13
00:00:47,760 --> 00:00:50,280
<i>- Matka ji zachránila.
- A obětovala sebe.</i>

14
00:00:52,160 --> 00:00:53,600
<i>Marta Mújica, deset let.</i>

15
00:00:54,040 --> 00:00:55,680
- Strejdo Álexi!
- Kam jdeš?

16
00:00:55,760 --> 00:00:57,440
Martu někam odvádějí, sakra!

17
00:00:57,520 --> 00:00:58,880
- Tati!
- Marto!

18
00:01:02,960 --> 00:01:03,880
Zabijou nás!

19
00:01:03,960 --> 00:01:07,440
Tvou dceru vzali do kolonií,
dokud se ženou nenajdete práci.

20
00:01:08,520 --> 00:01:09,640
Mám prosbu.

21
00:01:09,720 --> 00:01:12,360
<i>Řekl jsem ženě,
že jsme bývali dobří přátelé.</i>

22
00:01:12,520 --> 00:01:13,400
<i>Bývali.</i>

23
00:01:13,480 --> 00:01:14,400
<i>Ale už ne.</i>
........