1
00:00:22,240 --> 00:00:26,340
Přeložil: Wonderful

2
00:00:44,272 --> 00:00:47,915
Jako kluk měl černou kočku,
která se jmenovala Mačak.

3
00:00:52,839 --> 00:00:54,877
Ta kočka ho provázela všude.

4
00:00:58,474 --> 00:01:00,969
A jednoho dne,
když jí hladil po hřbetu,

5
00:01:02,214 --> 00:01:03,646
spatřil zázrak.

6
00:01:06,026 --> 00:01:08,559
Praskající světlo
pod jeho rukou.

7
00:01:10,932 --> 00:01:13,629
Blesky na obloze,
jak jeho otec vysvětlil,

8
00:01:13,746 --> 00:01:15,865
jsou totožnou věcí jako jiskření,

9
00:01:15,934 --> 00:01:17,868
které má Mačak na zádech.

10
00:01:18,356 --> 00:01:19,912
A Tesla si položil otázku:

11
00:01:23,296 --> 00:01:25,448
Je příroda gigantickou kočkou?

12
00:01:26,486 --> 00:01:28,184
A pokud ano,

13
00:01:29,909 --> 00:01:32,047
kdo ji hladí po zádech?

14
00:01:39,600 --> 00:01:43,000
O devět let dříve...

15
00:01:43,024 --> 00:01:46,524
Edisonova dílna, New York City
11. srpna, 1884

16
00:01:52,920 --> 00:01:56,329
Mysl nad hmotou.
Není to, oč tu běží?

17
00:01:59,520 --> 00:02:02,827
Časem budeme schopni vidět ve tmě.

18
00:02:03,340 --> 00:02:04,742
Našel jsem je.

19
00:02:04,855 --> 00:02:06,550
Další budou v šíleném šuplíku.

20
00:02:06,593 --> 00:02:08,061
Víš, kde je?

21
00:02:10,880 --> 00:02:12,356
Šílený šuplík?

22
00:02:13,171 --> 00:02:17,197
Takže nemáte šílené šuplíky
tam odkud pocházíte?

23
00:02:17,263 --> 00:02:19,151
Moje matka má šílený šuplík.

24
........