1
00:00:00,300 --> 00:00:03,080
Gerardovi vaše hodiny
zvedly náladu.

2
00:00:03,100 --> 00:00:07,680
I když filozofie není tak důležitá
jako matematika nebo literatura.

3
00:00:07,760 --> 00:00:11,280
Je důležitější než
matematika a literatura.

4
00:00:11,380 --> 00:00:13,500
- Urazil jste se.
- Vůbec ne.

5
00:00:13,520 --> 00:00:16,280
Přijdu pozdě.
Nashle, Merlí.

6
00:00:16,300 --> 00:00:18,160
Nashle.

7
00:00:20,080 --> 00:00:23,840
Vedu vám novou spolužačku,
Moniku de Villamore.

8
00:00:24,100 --> 00:00:26,300
Judith už nemiluješ?

9
00:00:26,580 --> 00:00:29,420
Chci jen Moniku de Villamore.

10
00:00:29,500 --> 00:00:32,680
Pokud účel světí prostředky,
co světí účel?

11
00:00:32,820 --> 00:00:35,480
- Hodně čteš?
- Ano, hodně.

12
00:00:35,540 --> 00:00:40,160
Znáš tuhle? Půjčím ti ji.
Pak mi řekneš svůj názor.

13
00:00:40,220 --> 00:00:41,500
- Dobře.
- Ahoj. - Ahoj.

14
00:00:42,700 --> 00:00:45,500
Tak do koho ses zamiloval?

15
00:00:45,780 --> 00:00:47,220
Je to Pol.

16
00:00:47,660 --> 00:00:49,780
Budete se učit u tebe doma?

17
00:00:49,780 --> 00:00:52,040
- Bruno. - Co je?
- On není jako ty.

18
00:00:52,060 --> 00:00:53,760
Jsme jen kamarádi.

19
00:00:54,500 --> 00:00:56,460
- Merlí?
- Gerardova matka.

20
00:00:56,540 --> 00:00:57,900
Ano, Gina.

21
00:00:57,900 --> 00:01:00,020
- Co tu děláte?
- Pracuju.

22
00:01:00,020 --> 00:01:03,420
Nikdy jsem vás tu neviděl,
........