1
00:00:42,835 --> 00:00:45,796
HBO uvádí

2
00:01:01,479 --> 00:01:06,150
Kandidáti bojují v tomto velmi
těsném souboji o každý hlas.

3
00:01:06,817 --> 00:01:11,697
Republikánský kandidát
Donald Trump vede v celé zemi.

4
00:01:12,365 --> 00:01:14,242
Clintonová, nebo Trump?

5
00:01:14,784 --> 00:01:20,206
Hillary Clintonová 228. Státy,
kde zvítězila, jsou označeny modře.

6
00:01:20,790 --> 00:01:22,792
Červené jsou pak státy,
které získal Trump.

7
00:01:23,417 --> 00:01:25,545
Amerika má tedy nového prezidenta.

8
00:01:25,628 --> 00:01:30,508
A planeta má nového amerického
prezidenta. Je to Donald Trump.

9
00:01:34,929 --> 00:01:38,307
Manžel mě probudil a povídá:

10
00:01:38,599 --> 00:01:41,644
"Nebudeš mi to věřit,
ale Trump těsně vítězí."

11
00:01:41,811 --> 00:01:45,815
A mě napadlo: "Bože,
teď to budou svalovat na vás."

12
00:01:47,984 --> 00:01:52,822
Dokonce jsem napsala příspěvek,
že by Rusové měli vyjít do ulic

13
00:01:52,947 --> 00:01:54,907
s americkou vlajkou.

14
00:01:55,408 --> 00:02:00,705
Protože člověk, proti kterému
byl celý establishment,

15
00:02:00,788 --> 00:02:05,168
všechna média, celý "hluboký stát",
prostě skoro všichni,

16
00:02:05,251 --> 00:02:08,296
zvítězil, protože ho lidé mají rádi.

17
00:02:08,713 --> 00:02:14,260
Pro mě jako pro mladého člověka,
jenž stále věří v hodnoty,

18
00:02:14,552 --> 00:02:16,888
které mu Američané vštípili
v amerických školách,

19
00:02:17,597 --> 00:02:22,059
bylo velmi optimistické vidět,

20
00:02:22,185 --> 00:02:24,687
že se to pořád může stát.

21
00:02:26,606 --> 00:02:28,900
Takhle má fungovat demokracie.

22
00:02:37,283 --> 00:02:41,871
Myslím, že víme,
proti čemu stojíme. Víme to, že?
........