1
00:00:09,426 --> 00:00:11,803
<i>Nemáte ponětí,
jak to bylo zpočátku matoucí.</i>

2
00:00:13,513 --> 00:00:16,891
<i>Myslela jsem, že mám další oční víčka.</i>

3
00:00:20,270 --> 00:00:23,565
<i>Díky kterým můžu vidět
svůj vlastní zvláštní svět.</i>

4
00:00:24,566 --> 00:00:25,567
Un-jong.

5
00:00:27,402 --> 00:00:28,486
Un-jong.

6
00:00:30,238 --> 00:00:33,575
Co ti ten obrázek připomíná?

7
00:00:37,829 --> 00:00:38,872
Un-jong?

8
00:00:41,458 --> 00:00:42,667
Co se děje?

9
00:00:43,585 --> 00:00:44,627
Necítíš se dobře?

10
00:00:48,423 --> 00:00:49,883
Děsí tě ten obrázek?

11
00:00:53,470 --> 00:00:56,139
Nepoznáš, co to je?

12
00:01:00,185 --> 00:01:02,103
Co se děje?

13
00:01:02,187 --> 00:01:04,064
Zase vidíš želé?

14
00:01:07,567 --> 00:01:10,195
<i>Máma doufala, že to nikdy nezjistím,</i>

15
00:01:10,820 --> 00:01:12,489
<i>ale mně postupně došlo,</i>

16
00:01:13,031 --> 00:01:16,618
<i>že všechny živé bytosti vylučují želé.</i>

17
00:01:20,622 --> 00:01:23,291
<i>Někdy tam želé zůstávalo,
i když ta osoba už byla pryč.</i>

18
00:01:24,667 --> 00:01:29,589
<i>Ale než mohlo želé někoho zranit,
rozpadlo se obvykle na kousky.</i>

19
00:01:32,425 --> 00:01:35,261
<i>Tak jako cestičky slizu od slimáků</i>

20
00:01:36,387 --> 00:01:39,432
<i>tvoří želé cestičky lidských tužeb.</i>

21
00:01:46,898 --> 00:01:48,817
Netrapte se, pane.

22
00:01:53,154 --> 00:01:58,910
Je jen ve věku, kdy potřebuje matku.

23
00:01:59,994 --> 00:02:01,913
Děkuji.

24
00:02:03,540 --> 00:02:06,084
- Un-jong.
- Přestaň, Un-jong, ne.
........