1
00:00:07,440 --> 00:00:11,360
SKLAD KOKAINU 20 KM OD LÍNEI

2
00:00:17,560 --> 00:00:20,840
Když jsou nezaměstnaní a nemají obživu,

3
00:00:20,920 --> 00:00:23,400
musí nějak uživit rodiny
a zabezpečit svá obydlí

4
00:00:23,480 --> 00:00:25,960
a nejsnazší způsob, jak to udělat

5
00:00:26,640 --> 00:00:28,280
je pašováním drog.

6
00:00:34,920 --> 00:00:35,760
<i>Civilní stráž!</i>

7
00:00:37,160 --> 00:00:41,840
Ty rodiny vědí, že jejich syn,
synovec, nebo bratr

8
00:00:41,920 --> 00:00:43,360
dělá něco špatného,

9
00:00:43,760 --> 00:00:45,840
ale je to něco špatného, co rodině pomáhá.

10
00:00:45,920 --> 00:00:50,800
Myslím, že proto jsou
považováni za hrdiny.

11
00:00:58,000 --> 00:01:00,120
Vydělávají tolik peněz,

12
00:01:00,200 --> 00:01:03,040
že se mohou nejen postarat o své rodiny,

13
00:01:03,120 --> 00:01:08,560
ale také mají dost na své zvyky
a okázalý životní styl.

14
00:01:11,920 --> 00:01:15,880
Oblast Campo de Gibraltar je těžce
postižena pašováním drog.

15
00:01:16,360 --> 00:01:18,960
Stalo se součást jejich života,
jejich kultury.

16
00:01:19,440 --> 00:01:24,240
Myslím, že samotná policie to nezastaví.

17
00:01:31,960 --> 00:01:35,200
{\an8}PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

18
00:01:48,200 --> 00:01:49,040
{\an8}<i>CIVILNÍ STRÁŽ</i>

19
00:01:49,120 --> 00:01:52,920
Dobře, řekl, ať začne hledat tady.

20
00:01:53,520 --> 00:01:55,320
Prohledat můj dům? Neuvěřitelné!

21
00:01:55,400 --> 00:01:58,680
- A máte soudní příkaz?
- Říkal jsem vám, že ho máme.

22
00:01:58,760 --> 00:02:00,840
Povolení k prohlídce jsme vám dali.

23
00:02:01,480 --> 00:02:06,320
Život narkobaronů je přinejmenším podivný.

24
........