1
00:03:01,347 --> 00:03:04,142
- Tady nemůžeš spát.
- Jdi pryč.

2
00:03:04,225 --> 00:03:05,852
Proč nejdeš do hostince?

3
00:03:05,935 --> 00:03:09,355
- Proč asi?
- Zaklepal jsi a zeptal se?

4
00:03:09,439 --> 00:03:13,359
Už jsem se ptal všude.
Nech mě být.

5
00:03:13,443 --> 00:03:15,403
Támhle ses neptal.

6
00:03:19,449 --> 00:03:20,825
Zaklepej na ty dveře.

7
00:03:31,252 --> 00:03:32,587
Kdo to může být?

8
00:03:38,718 --> 00:03:40,720
- Nemáte trochu jídla?
- Pojďte dál.

9
00:03:40,803 --> 00:03:42,305
Jsem bývalý vězeň.

10
00:03:43,097 --> 00:03:46,935
Jmenuju se Jean Valjean.
Odpykal jsem si 19 let těžkých prací.

11
00:03:47,018 --> 00:03:49,687
Propustili mě na podmínku před čtyřmi dny.

12
00:03:49,771 --> 00:03:52,523
Musím jít až do Dijonu
a v pondělí se tam hlásit.

13
00:03:52,607 --> 00:03:55,109
Jinak mě pošlou zpátky do vězení.
Tady mám pas.

14
00:03:55,193 --> 00:03:57,862
Neumím číst, ale vím,
že tam stojí, že jsem nebezpečný.

15
00:03:57,946 --> 00:04:00,490
Můžete s námi povečeřet jako můj host.

16
00:04:00,573 --> 00:04:04,494
Jsem trestanec.
Viděl jste můj pas.

17
00:04:04,577 --> 00:04:06,287
Vím, kdo jste.

18
00:04:08,706 --> 00:04:12,043
Pustíte mě do svého domu?

19
00:04:22,095 --> 00:04:23,763
Jaký zločin jste spáchal?

20
00:04:27,141 --> 00:04:28,726
Možná jsem někoho zabil.

21
00:04:35,483 --> 00:04:37,068
Jak víte, že vás nezavraždím?

22
00:04:38,611 --> 00:04:41,197
Jak víte, že nezavraždím já vás?

23
00:04:41,281 --> 00:04:42,615
To má být vtip?
........