1
00:00:05,740 --> 00:00:07,400
Zmizeli dva chlapci.

2
00:00:07,400 --> 00:00:10,155
Svědkyně prý viděla Abrahama,
jak nastupuje do dodávky.

3
00:00:10,580 --> 00:00:13,623
- Ephraim Kiel zodpovídá za bezpečnost ve škole.
- Znáš ho dobře?

4
00:00:13,963 --> 00:00:20,883
Dopisovali si s jednou osobou,
která si říká Paper Boy.

5
00:00:20,923 --> 00:00:24,823
- Někdo nalákal Simona do auta.
- Kdo?

6
00:01:16,023 --> 00:01:19,183
- Co doba smrti?
- Kolem půlnoci.

7
00:01:20,163 --> 00:01:24,760
Našli je v 05:30.
Leželi tady několik hodin.

8
00:01:35,153 --> 00:01:37,400
Kolik lidí tady bylo?

9
00:01:39,093 --> 00:01:45,173
Našli jsme stopy bot velikosti 44
a ještě jedny menší 39 nebo 40.

10
00:01:45,963 --> 00:01:50,963
Pak tady byl jelen a pes.
Střelili je do zad, když utíkali.

11
00:01:51,003 --> 00:01:52,160
Pak je položili sem.

12
00:03:14,420 --> 00:03:16,440
Kdo to sem dal?

13
00:03:17,420 --> 00:03:22,390
Myslím, že nějaká žena.
Předevčírem. Než jsem odcházela.

14
00:03:23,200 --> 00:03:24,640
Můžete jít se mnou?

15
00:03:44,060 --> 00:03:47,480
Pochopím, jestli potřebujete být
se svojí manželkou.

16
00:03:48,960 --> 00:03:51,080
Je u ní její kamarádka.

17
00:03:57,110 --> 00:04:02,110
Na místě činu byly nějaké věci,

18
00:04:02,150 --> 00:04:05,400
o kterých bych si s vámi
rád promluvil.

19
00:04:06,080 --> 00:04:11,320
Oba chlapci měli na hlavách
papírové tašky.

20
00:04:12,060 --> 00:04:13,360
Neříká vám to něco?

21
00:04:16,300 --> 00:04:18,800
S očima, nosem, ústy.

22
00:04:23,180 --> 00:04:29,200
Někdo z Izraele,
kdo si říká Paper Boy
........