1
00:00:04,840 --> 00:00:07,104
O demokracii a o to, aby každý
z nás zůstal sám sebou.

2
00:00:07,172 --> 00:00:09,455
Vy vydáváte rozkazy
a já je poslouchám,

3
00:00:09,480 --> 00:00:12,586
ale nechtějte po mně, abych uvěřil,
že bez demokracie už nebudu sám sebou.

4
00:00:12,657 --> 00:00:16,080
Ani jeden z nás tady zítra nebude,
jestli Suárez nebude premiérem.

5
00:00:16,163 --> 00:00:20,000
Jinak si znovu projděte, kde byste
byli, kdybyste nebyli naverbováni.

6
00:00:20,181 --> 00:00:22,179
Byl bych ve vězení v roce 1981

7
00:00:22,925 --> 00:00:24,120
za vraždu ženy.

8
00:00:26,274 --> 00:00:29,162
Mě by pověsili v roce 1569.

9
00:00:29,218 --> 00:00:31,600
<i>Dostanu vás odsud ven,
jestli přijmete moji nabídku.</i>

10
00:00:32,154 --> 00:00:35,760
A kdybyste byl mrtvý, nemohl byste
mě zachránit před Inkvizicí.

11
00:00:36,710 --> 00:00:37,910
<i>Zbožňuju budoucnost!</i>

12
00:00:38,367 --> 00:00:40,400
Já bych taky neměla o moc lepší osud.

13
00:00:40,456 --> 00:00:41,990
Co se to děje?
Kdo jste?

14
00:00:44,447 --> 00:00:47,280
Fakt by ses měl podívat
na prvního „Terminátora“.

15
00:00:47,900 --> 00:00:50,360
„Nevím, jestli mám pravdu,
pravda je, že jsem tu.

16
00:00:51,154 --> 00:00:52,720
Jiní zemřeli pro míň.

17
00:00:53,946 --> 00:00:55,400
Způsob, jak žít.“

18
00:00:55,930 --> 00:00:57,180
Ta dívka je hezká.

19
00:00:57,489 --> 00:00:58,489
Znáte ji?

20
00:00:59,087 --> 00:01:02,200
- Ne, neznám ji.
- Podle toho, jak se na ni díváte…

21
00:01:02,555 --> 00:01:03,888
Jmenuji se Federico.

22
00:01:04,277 --> 00:01:05,277
Julián.

23
........