1
00:00:01,622 --> 00:00:02,884
Iane!

2
00:00:04,725 --> 00:00:06,110
Iane!

3
00:00:06,949 --> 00:00:09,176
To ty dole vyvádíš kraviny?

4
00:00:13,664 --> 00:00:15,019
Iane!

5
00:00:19,501 --> 00:00:20,872
Ahoj, Jimmy.

6
00:00:22,124 --> 00:00:23,502
Pamatuješ si mě?

7
00:00:27,508 --> 00:00:29,184
Zabil jsi mého otce.

8
00:00:29,236 --> 00:00:32,335
Tak to budeš muset trošku upřesnit.

9
00:00:32,363 --> 00:00:33,873
Dobře. Co tohle?

10
00:00:34,436 --> 00:00:36,025
Jmenoval se...

11
00:00:39,820 --> 00:00:42,603
Bill Noakes.

12
00:00:44,056 --> 00:00:46,953
- Byl asi takhle velký?
- Pro Boha živého.

13
00:00:46,958 --> 00:00:50,003
Nekřič na mě.
Snažím se vzpomenout. Už stárnu.

14
00:00:51,722 --> 00:00:54,888
- Nemáš nějaké jeho fotky?
- No, u sebe ne.

15
00:00:54,889 --> 00:00:57,649
Úplně jsem neplánovala
udělat to dnes.

16
00:00:58,895 --> 00:01:00,258
Jednu mám v autě.

17
00:01:00,281 --> 00:01:02,766
- Chceš pro ni dojít?
- Ne. Prostě přemýšlej.

18
00:01:02,777 --> 00:01:04,832
Bill Noakes.

19
00:01:05,021 --> 00:01:06,634
Jde o to,

20
00:01:07,552 --> 00:01:10,072
že by pro tebe bylo
asi lehčí se pomstít,

21
00:01:10,073 --> 00:01:11,633
kdybys nestála...

22
00:01:11,743 --> 00:01:13,149
na padacích dveřích.

23
00:01:14,751 --> 00:01:15,842
Idiotko!

24
00:01:15,871 --> 00:01:18,763
........