1
00:00:01,142 --> 00:00:03,615
Inspirováno skutečnými událostmi.

2
00:00:59,565 --> 00:01:02,862
- Zazvoní.
- To sám nevíte.

3
00:01:03,819 --> 00:01:08,127
Jak byste to mohl vědět?
Víte prdlajs.

4
00:01:13,057 --> 00:01:14,373
Pardon.

5
00:01:21,399 --> 00:01:22,829
Mám syna.

6
00:01:24,652 --> 00:01:28,940
Vy máte syna? Ježíši, Chaci.

7
00:01:29,762 --> 00:01:31,223
To říkáte až teď?

8
00:01:31,962 --> 00:01:34,331
- Kolik mu je?
- Asi 12.

9
00:01:34,954 --> 00:01:37,407
Vy máte 12letého syna a...

10
00:01:38,312 --> 00:01:41,650
- Proč jste nic neřekl?
- Jde o vašeho syna, ne mého.

11
00:01:42,274 --> 00:01:45,654
Blbost. Fletchere, to je blbost.

12
00:01:46,507 --> 00:01:49,781
Celou tu dobu víte,
jak to bolí, a nic neřeknete?

13
00:01:49,782 --> 00:01:51,984
Styděl jsem se.

14
00:01:52,795 --> 00:01:55,080
- Za svého syna?
- Ne.

15
00:01:55,965 --> 00:01:58,156
Za sebe.

16
00:02:09,426 --> 00:02:12,900
9. díl: Bílé auto ve vánici

17
00:02:32,533 --> 00:02:35,524
5 MILIÓNŮ

18
00:02:35,525 --> 00:02:38,791
5 MILIÓNŮ

19
00:03:04,836 --> 00:03:08,164
Kdykoliv ho převážu,
začne zase krvácet.

20
00:03:10,039 --> 00:03:12,262
Tep mu slábne.

21
00:03:12,969 --> 00:03:15,272
Musí do nemocnice
nebo aspoň k lékaři.

22
00:03:15,273 --> 00:03:17,486
Do nemocnice nepojede.

23
00:03:18,255 --> 00:03:20,676
Pane, při vší úctě,
já jsem veterinář.
........