1
00:00:11,000 --> 00:00:16,000
SHE-RA A PRINCEZNY MOCI
3x06 - Portál

2
00:00:35,326 --> 00:00:38,706
To bylo boží.
Můžeme ještě jednou?

3
00:00:39,330 --> 00:00:42,670
Pro dnešek to stačilo.
Mimoto...

4
00:00:42,751 --> 00:00:44,711
Létaly jste beze mě?

5
00:00:47,797 --> 00:00:50,717
Tati. Vrátil ses.

6
00:00:51,843 --> 00:00:52,723
Mysli rychle.

7
00:00:56,264 --> 00:00:58,564
Začíná ti to jít.

8
00:00:58,641 --> 00:01:00,521
- Cvičila jsem.
- Ano.

9
00:01:00,602 --> 00:01:02,982
Má květinová zahrada
vybouchla pouze dvakrát.

10
00:01:04,898 --> 00:01:06,018
Vítej doma, lásko.

11
00:01:06,775 --> 00:01:10,945
Tolik jste se beze mě bavily,
že jsem vám nemohl moc chybět.

12
00:01:12,363 --> 00:01:13,533
Tati.

13
00:01:13,823 --> 00:01:14,913
Vaše veličenstva.

14
00:01:15,867 --> 00:01:19,947
Chytili jsme dívku, která se sem
snažila vplížit ze Šeptajícího lesa

15
00:01:20,038 --> 00:01:22,038
a vloupat se do komnat Princezny.

16
00:01:22,123 --> 00:01:25,633
Cože? Odveď Princeznu
do bezpečí jejího pokoje,

17
00:01:25,710 --> 00:01:28,420
dokud nezjistíme
úmysly té narušitelky.

18
00:01:36,387 --> 00:01:37,757
Glimmer.

19
00:02:26,271 --> 00:02:29,611
Glimmer. Co se děje?
Všichni dneska vyšilujou.

20
00:02:29,691 --> 00:02:33,951
V Zářícím měsíci je narušitelka.
Musíme zjistit, co je zač.

21
00:02:35,613 --> 00:02:37,993
Proč musíme zjistit,
co je zač?

22
00:02:38,074 --> 00:02:38,914
Protože...

........