1
00:00:06,000 --> 00:00:07,791
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:18,458 --> 00:00:21,500
V telefonu jste zněla dost vyděšeně.

3
00:00:21,625 --> 00:00:23,625
Přehnala jsem to, madam.

4
00:00:24,083 --> 00:00:25,500
Nemusíte mi říkat madam.

5
00:00:25,833 --> 00:00:27,208
Chci si jen promluvit.

6
00:00:30,541 --> 00:00:32,125
Co vás přimělo mi zavolat?

7
00:00:34,458 --> 00:00:36,416
Už dlouho se váš manžel neovládá?

8
00:00:39,583 --> 00:00:42,083
- Bije vás, ponižuje vás?
- Tohle je chyba.

9
00:00:43,458 --> 00:00:44,500
Měla byste jít.

10
00:00:45,250 --> 00:00:47,458
Janete, slyšela jsem spoustu příběhů…

11
00:00:47,541 --> 00:00:49,666
Promiňte, že jste sem jela zbytečně.

12
00:00:50,791 --> 00:00:52,750
Vím, že je těžké požádat o pomoc.

13
00:00:54,125 --> 00:00:57,458
Zdá se nemožné dostat se z tohohle vězení,
ale jde to.

14
00:00:58,583 --> 00:00:59,416
Věřte mi.

15
00:01:04,958 --> 00:01:07,041
Tentokrát bylo něco jinak, že?

16
00:01:09,291 --> 00:01:10,916
Ať se stalo cokoli…

17
00:01:12,166 --> 00:01:13,083
nemůžete za to.

18
00:01:15,250 --> 00:01:16,666
Nic nevíte, madam.

19
00:01:19,416 --> 00:01:20,375
Je to moje vina.

20
00:01:22,250 --> 00:01:25,750
Je to… moje… vina.

21
00:01:31,250 --> 00:01:32,958
Manžel moc chce být otcem.

22
00:01:37,041 --> 00:01:39,333
Ale já nedokážu otěhotnět.

23
00:01:40,166 --> 00:01:41,333
Jsem neplodná.

24
00:01:43,041 --> 00:01:44,583
Jsem nedokonalá.

25
00:01:44,666 --> 00:01:46,791
........