1
00:00:12,504 --> 00:00:14,327
To tebe hledají?

2
00:00:14,671 --> 00:00:15,887
Jsem nevinná.

3
00:00:17,008 --> 00:00:18,246
Hni sebou!

4
00:00:29,843 --> 00:00:31,136
Tudy!

5
00:00:48,694 --> 00:00:50,231
Chcete mě zastřelit,

6
00:00:50,537 --> 00:00:51,747
nebo vydat policii?

7
00:00:53,031 --> 00:00:55,248
Kdo říká,
že jsou tady jen dvě možnosti?

8
00:00:59,998 --> 00:01:01,083
Víš.

9
00:01:02,265 --> 00:01:05,660
Na světě jsou jen dvě věci,
které nesnáším.

10
00:01:08,895 --> 00:01:10,070
Moje ex-manželka.

11
00:01:11,125 --> 00:01:12,529
Zákon.

12
00:01:16,410 --> 00:01:18,814
Nepřítel mého nepřítele
je můj přítel.

13
00:01:19,603 --> 00:01:20,878
Jsme přátelé?

14
00:01:25,688 --> 00:01:27,918
Právě jste jednoho získal.

15
00:01:29,898 --> 00:01:31,365
Larry Novo.

16
00:01:35,716 --> 00:01:37,821
Vzadu mám suché oblečení.

17
00:01:38,994 --> 00:01:41,517
Běž.
Nebudu se dívat.

18
00:01:54,467 --> 00:01:55,825
Kam máš namířeno?

19
00:01:58,114 --> 00:01:59,472
Do Bostonu.

20
00:02:00,764 --> 00:02:02,018
To máš štěstí.

21
00:02:02,412 --> 00:02:04,175
Jedu do Georgie.

22
00:02:09,250 --> 00:02:10,567
Dobrý?

23
00:02:19,409 --> 00:02:20,608
Děkuji.

24
00:02:22,161 --> 00:02:24,122
Můžeš si vzadu zdřímnout.

........