1
00:00:41,000 --> 00:00:44,958
NETFLIX UVÁDÍ

2
00:01:59,375 --> 00:02:01,000
Ne!

3
00:03:21,666 --> 00:03:25,041
„Fascinace označuje
psychickou překážku nebo zábranu,

4
00:03:25,125 --> 00:03:28,625
a zároveň pocit nadvlády
velmi mocnou okultní silou,

5
00:03:28,708 --> 00:03:34,458
která ovlivňuje nezávislost člověka
a jeho schopnost rozhodování a volby.“

6
00:03:34,541 --> 00:03:39,041
Fascinace je obecně známá jako uhranutí,
provádí se pomocí magických rituálů,

7
00:03:39,125 --> 00:03:43,333
které vytvoří pouto
mezi obětí a vykonavatelem.

8
00:03:43,416 --> 00:03:49,583
Tyto praktiky
jsou již dlouho zakořeněné na jihu Itálie.

9
00:04:18,541 --> 00:04:19,375
Sofie…

10
00:04:32,291 --> 00:04:35,500
- Do prdele, co děláš?
- Mami, ty mluvíš sprostě!

11
00:04:35,583 --> 00:04:36,500
- Pitomče!
- Au!

12
00:04:36,583 --> 00:04:38,083
Pomsta bude sladká.

13
00:04:38,875 --> 00:04:40,625
Zlato, sedni si pořádně.

14
00:04:51,750 --> 00:04:52,583
Co je?

15
00:04:53,083 --> 00:04:55,583
Nic.
Pracuješ od té doby, co jsme vyjeli.

16
00:04:55,666 --> 00:04:57,416
Ani jednou ses nepodívala ven.

17
00:05:07,916 --> 00:05:09,833
Jako kluk jsem se v těch polích ztrácel.

18
00:05:09,916 --> 00:05:12,000
Neviděla jsem žádnou tvou fotku z dětství.

19
00:05:12,083 --> 00:05:13,625
Neříkej to mámě.

20
00:05:13,708 --> 00:05:16,708
Vytáhne fotky od školky až po konzervatoř.

21
00:05:16,791 --> 00:05:19,000
- Chci je vidět všechny.
- Ne.

22
00:05:19,083 --> 00:05:20,708
- Všechny.
- Nech toho.

23
........