1
00:00:07,341 --> 00:00:09,841
Planéta Zem je taká veľkolepá,

2
00:00:10,636 --> 00:00:13,676
že ľahko prehliadneme
tie najmenšie veci v živote.

3
00:00:15,766 --> 00:00:17,426
Ale keď sa pozrieme bližšie...

4
00:00:18,101 --> 00:00:20,561
zbadáme celý neprebádaný svet.

5
00:00:22,648 --> 00:00:24,978
Svet, v ktorom drobní hrdinovia...

6
00:00:26,485 --> 00:00:27,815
a malé príšerky...

7
00:00:29,029 --> 00:00:31,409
potrebujú úchvatné superschopnosti...

8
00:00:34,618 --> 00:00:40,118
aby dokázali prekonať
obrovské prekážky.

9
00:00:43,210 --> 00:00:48,760
MALIČKÝ SVET

10
00:00:53,929 --> 00:00:55,969
V džungliach Latinskej Ameriky

11
00:00:57,766 --> 00:00:59,266
žije viac drobných tvorov...

12
00:00:59,351 --> 00:01:00,351
KOMENTÁR
PAUL RUUD

13
00:01:00,435 --> 00:01:01,975
...než kdekoľvek inde na svete.

14
00:01:04,565 --> 00:01:09,145
V lístí na zemi sa začína nový život.

15
00:01:11,655 --> 00:01:15,945
Táto pralesnička drobná
si nesie žubrienku na chrbte.

16
00:01:19,288 --> 00:01:22,078
Je veľká ako zrnko ryže.

17
00:01:35,804 --> 00:01:38,434
Džungľa na zemi
je pre jej potomka nebezpečnejšia.

18
00:01:43,228 --> 00:01:45,648
Žubrienke musí nájsť bezpečný domov.

19
00:01:49,401 --> 00:01:56,281
Tam hore, v korune tohto
40-metrového mrakodrapu džungle.

20
00:01:59,786 --> 00:02:01,616
Pre žabku veľkú ako bobuľka hrozna...

21
00:02:02,998 --> 00:02:05,168
je to ako vyliezť na Mount Everest.

22
00:02:19,640 --> 00:02:21,310
Zachytáva sa lepkavými nohami.

23
00:02:24,311 --> 00:02:26,731
Ale jedno pošmyknutie môže byť smrteľné.

24
00:02:35,614 --> 00:02:37,914
........