1
00:00:56,357 --> 00:00:59,318
<i>Pretože sa pozeráme tadiaľto,
vidíme rovnaký počet galaxií</i>

2
00:00:59,401 --> 00:01:01,612
<i>tadiaľto, ako tamto,
ako tamto, ako tamto.</i>

3
00:01:01,695 --> 00:01:04,990
<i>Vyzerá to tak, že sme strede
a oni od nás ustupujú.</i>

4
00:01:05,074 --> 00:01:06,742
<i>Takže, sme v strede.</i>

5
00:01:06,825 --> 00:01:09,286
<i>Ale my máme na viac.</i>

6
00:01:09,370 --> 00:01:11,539
<i>Povieme: "Tomu nenaletíme." Dobre?</i>

7
00:01:11,622 --> 00:01:13,624
<i>Už sme tomu naleteli deväť krát.</i>

8
00:01:13,707 --> 00:01:15,251
<i>Už tomu nenaletíme.</i>

9
00:01:15,334 --> 00:01:17,211
<i>Takže tam niekto sedí a hovorí si:</i>

10
00:01:17,294 --> 00:01:20,339
<i>"Vždy keď zo seba spravíme hviezdu,
mýlime sa."</i>

11
00:01:20,422 --> 00:01:22,424
<i>Takže tú chybu už nezopakujeme.</i>

12
00:01:22,508 --> 00:01:27,179
<i>Použijeme Einsteinovu teóriu relativity,
ktorá hovorí...</i>

13
00:01:27,304 --> 00:01:28,888
ROK V KTOROM ĽUDSTVO PRIŠLO O ZEM.

14
00:01:28,972 --> 00:01:32,351
<i>...ak žijete v rozpínajúcom sa vesmíre
v tomto časopriestore,</i>

15
00:01:32,434 --> 00:01:36,605
<i>bez ohľadu na to, kde ste,
bude to vyzerať, že ste v strede.</i>

16
00:01:36,689 --> 00:01:38,524
<i>- Čo znamená čo? Neexistuje stred?
- Hej.</i>

17
00:01:38,607 --> 00:01:41,360
<i>- Každý stred je ilúzia.
- Áno.</i>

18
00:01:41,443 --> 00:01:46,657
<i>A preto to môže vyzerať tak,
že sme v strede vesmíru,</i>

19
00:01:46,740 --> 00:01:47,908
<i>aj keď nie sme.</i>

20
00:01:47,992 --> 00:01:52,329
<i>Pretože všetci vidia rovnaké rozpínanie.</i>

21
00:01:52,413 --> 00:01:56,500
<i>Existuje silnejší argument, ako numerika.</i>

22
00:01:56,584 --> 00:01:58,168
<i>Pozrime sa na zloženie...</i>

23
00:01:58,252 --> 00:01:59,336
........