1
00:00:22,792 --> 00:00:26,963
TOTO JE PRAVDIVÝ PŘÍBĚH.

2
00:00:27,044 --> 00:00:28,479
TOTO JE PŘÍBĚH.

3
00:00:28,560 --> 00:00:30,443
PŘÍBĚH.

4
00:00:40,729 --> 00:00:45,201
<i>Následující události se staly
v Minnesotě v roce 2010.</i>

5
00:00:48,095 --> 00:00:52,584
<i>Jména přeživších byla změněna
na jejich vlastní žádost.</i>

6
00:01:11,445 --> 00:01:16,007
<i>Z úcty k zemřelým je vše ostatní
popsáno přesně tak, jak se to stalo.</i>

7
00:01:42,413 --> 00:01:43,849
Do prdele.

8
00:01:45,984 --> 00:01:48,400
<i>... Mnohonožka
má žlázy,</i>

9
00:01:48,481 --> 00:01:51,821
<i>které produkují vysoce
jedovatou látku.</i>

10
00:01:52,045 --> 00:01:54,565
<i>Samička mnohonožky
cítí nebezpečí</i>

11
00:01:54,674 --> 00:01:56,729
<i>a vypouští svou tajnou zbraň.</i>

12
00:01:56,810 --> 00:01:58,346
<i>Kyanid.</i>

13
00:01:58,738 --> 00:02:01,598
<i>Její útočník naposledy vydechne.</i>

14
00:02:18,189 --> 00:02:19,655
Pokojová služba.

15
00:02:23,481 --> 00:02:24,646
Paní Curtisová.

16
00:02:57,672 --> 00:03:01,207
Ne! Ne! Ne! Ne! Ne!

17
00:03:01,463 --> 00:03:03,916
Ne! Ne! Ne! Ne!
Pusťte mě!

18
00:03:36,588 --> 00:03:39,973
Překlad a časování - Anniie126

19
00:03:40,054 --> 00:03:41,564
Ale! My o vlku.

20
00:03:41,645 --> 00:03:43,958
Tady je sám lovec lebek,
jak jsem sliboval.

21
00:03:44,026 --> 00:03:46,319
- Moc se omlouvám.
- Říkal jsem, že musíš

22
00:03:46,405 --> 00:03:48,429
- projít soudní rozhodnutí.
- Cože?

23
00:03:49,542 --> 00:03:50,924
........