1
00:00:11,795 --> 00:00:16,937
TOTO JE SKUTEČNÝ PŘÍBĚH.

2
00:00:17,147 --> 00:00:22,522
<i>Úřad šerifa</i>

3
00:00:30,018 --> 00:00:33,103
<i>Všem zainteresovaným stranám,
tímto podávám výpověď</i>

4
00:00:33,441 --> 00:00:37,290
<i>z pozice zástupce
v Úřadu šerifa okrsku Meeker.</i>

5
00:00:39,882 --> 00:00:45,835
UVEDENÉ UDÁLOSTI SE STALY
V MINNESOTĚ ROKU 2011.

6
00:01:20,292 --> 00:01:26,183
NA ŽÁDOST PŘEŽIVŠÍCH BYLA JMÉNA ZMĚNĚNA.

7
00:01:39,877 --> 00:01:41,626
Přesně tak.

8
00:01:42,290 --> 00:01:44,275
Ještě pár.

9
00:01:52,627 --> 00:01:54,478
Už to skoro máme.

10
00:02:08,820 --> 00:02:12,196
Z ÚCTY K ZEMŘELÝM VYPRÁVÍME
ZBYTEK PŘÍBĚHU, JAK SE ODEHRÁL.

11
00:02:44,578 --> 00:02:49,351
<i>Měli bychom si promluvit.
Gloria Burgleová, 555 0122</i>

12
00:03:15,742 --> 00:03:18,951
- Policie.
- Dobrý den, kam jsem se dovolal?

13
00:03:19,181 --> 00:03:23,230
- <i>Úřad šerifa v Meeker.</i>
- Sháním Glorii Burgleovou.

14
00:03:23,532 --> 00:03:27,524
- To jsem já. - Jsem Larue Dollard.
Pracuji pro Finanční úřad.

15
00:03:27,611 --> 00:03:31,608
Mám dokumenty, které jste mi poslala.
Ale mám pár otázek.

16
00:03:31,795 --> 00:03:34,875
- Kdo volá?
<i>- Agent Dollard. Finanční úřad.</i>

17
00:03:35,355 --> 00:03:39,046
Obálka, kterou jste poslala,
byla na moje jméno.

18
00:03:39,220 --> 00:03:41,070
Vložila jste tam vzkaz.

19
00:03:42,614 --> 00:03:47,312
- Finanční úřad? Ale já jsem nic...
- Je na ní vaše jméno.

20
00:03:47,727 --> 00:03:49,995
Podívejte, dneska tady končím, takže...

21
00:03:50,137 --> 00:03:53,922
Pracujete na případu Emmita Stussyho
nebo Stussyho parkovišť?

22
00:03:57,037 --> 00:04:00,914
- Kde jste vzal tohle číslo?
........