1
00:00:06,240 --> 00:00:07,840
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:42,720 --> 00:00:45,200
<i>S velkou hrdostí mícháme lektvary</i>

3
00:00:45,280 --> 00:00:48,240
<i>Pracujeme bok po boku</i>

4
00:00:49,000 --> 00:00:52,160
<i>Až ve škole skončíme </i>

5
00:00:52,320 --> 00:00:55,280
<i>Vzpomínejme na ni</i>

6
00:00:55,800 --> 00:01:00,040
<i>S hrdostí </i>

7
00:01:05,200 --> 00:01:06,680
Gertruda Veliká,

8
00:01:07,520 --> 00:01:09,880
první předsedkyně akademie.

9
00:01:10,520 --> 00:01:13,440
Každý rok udělujeme nejvyšší poctu dívce,

10
00:01:13,520 --> 00:01:16,760
která ztělesňuje Gertrudiny
proslulé vlastnosti.

11
00:01:17,560 --> 00:01:19,840
Talent, charisma,

12
00:01:21,280 --> 00:01:22,520
nápaditost,

13
00:01:23,480 --> 00:01:24,320
důvtip.

14
00:01:25,600 --> 00:01:27,040
Nejvšestrannější…

15
00:01:27,440 --> 00:01:28,440
nejpůsobivější…

16
00:01:30,520 --> 00:01:31,520
Co je to?

17
00:01:39,360 --> 00:01:41,120
Promiňte, slečno Krákavá.

18
00:01:42,680 --> 00:01:44,880
Chtěla jsem to vzít zkratkou, ale…

19
00:01:48,400 --> 00:01:50,240
někde jsem špatně odbočila.

20
00:01:55,640 --> 00:02:00,200
Nový vzhled,
stejná stará Mildred Virválová.

21
00:02:00,680 --> 00:02:03,560
Stejně strašná jako vždycky.

22
00:02:07,160 --> 00:02:08,160
Jak jsem říkala,

23
00:02:08,440 --> 00:02:11,680
nejvšestrannější
a nejpůsobivější čarodějnice.

24
00:02:13,000 --> 00:02:15,840
Naše dvě kandidátky čeká mnoho výzev,

25
........