1
00:01:17,252 --> 00:01:20,221
Přeložila: ejnuleta San Francisco
zřejmě trápí masový vrah.

2
00:01:20,255 --> 00:01:22,791
Od loňského prosince
bylo na tomto území

3
00:01:22,824 --> 00:01:24,325
zavražděno pět osob

4
00:01:24,359 --> 00:01:27,028
a v každém případě se vrah,
který vystupuje jako Zodiac,

5
00:01:27,062 --> 00:01:30,899
chlubil svými činy v dopisech
rozesílaných novinám.

6
00:01:30,932 --> 00:01:32,433
V jednom dopise se Zodiac zmínil

7
00:01:32,467 --> 00:01:34,335
"Miluji vraždit lidi."

8
00:01:34,369 --> 00:01:37,906
REPORTÉR 1: Poté jsme od
Zodiaca obdrželi ještě dva dopisy.

9
00:01:37,939 --> 00:01:40,842
REPORTÉR 2: V jednom z
dopisů dokonce používal znaky

10
00:01:40,876 --> 00:01:42,878
a namaloval svůj symbol.

11
00:01:42,911 --> 00:01:45,446
REPORTÉR 3: Ta krysa musí
zemřít. Jinak bude víc obětí.

12
00:01:45,480 --> 00:01:47,415
BRYAN HARTNELL: Má černou kápi.

13
00:01:47,448 --> 00:01:49,584
S malými otvory místo očí.

14
00:01:49,617 --> 00:01:52,087
Myslel jsem, že umřu.

15
00:01:52,120 --> 00:01:54,389
MARTIN LEE: Ten
malý symbol kruhu

16
00:01:54,422 --> 00:01:55,824
s křížkem uprostřed

17
00:01:55,857 --> 00:01:58,994
symbolizuje střed vesmíru.

18
00:01:59,027 --> 00:02:01,930
To je pravděpodobně
Zodiacovo znamení.

19
00:02:03,531 --> 00:02:05,967
REPORTÉR: Jak to vypadá,

20
00:02:06,001 --> 00:02:08,569
tak zabíjí pro potěšení.

21
00:02:08,603 --> 00:02:11,406
LEE: Je to zcela nemilosrdný

22
00:02:11,439 --> 00:02:14,075
a chladnokrevný vrah.

23
00:02:14,109 --> 00:02:16,177
V dopisech se
........