1
00:01:11,150 --> 00:01:15,150
Přeložila: ejnuleta

2
00:01:17,560 --> 00:01:19,900
V roce 2004,

3
00:01:19,930 --> 00:01:23,730
kdy už byl případ
považován za uzavřený,

4
00:01:23,760 --> 00:01:26,630
jestli tu byl někdo,
kdo měl náskok,

5
00:01:26,670 --> 00:01:30,110
pak právě poručík John Hennessey

6
00:01:30,140 --> 00:01:32,240
z policejního oddělení
v San Franciscu.

7
00:01:32,270 --> 00:01:34,400
Tak jsem mu zavolal
a když to zvedl,

8
00:01:34,440 --> 00:01:37,640
řekl jsem "pane poručíku Hennessey,
jmenuji se Gary Stewart

9
00:01:37,680 --> 00:01:39,580
a mám co říct.

10
00:01:41,150 --> 00:01:43,750
Moje matka se kdysi provdala

11
00:01:43,780 --> 00:01:45,450
za Rotea Gilforda.

12
00:01:46,820 --> 00:01:49,760
Hledám svého otce

13
00:01:50,120 --> 00:01:52,750
a seržant Butler
mi s tím pomáhá.

14
00:01:53,090 --> 00:01:54,860
Došel jsem k závěru,

15
00:01:54,960 --> 00:01:57,160
že by můj otec mohl být

16
00:01:57,200 --> 00:01:58,370
známý vrah Zodiac."

17
00:02:00,600 --> 00:02:02,510
Hned poté šel Hennessey

18
00:02:02,540 --> 00:02:03,810
k Haroldovi
Butlerovi do kanceláře

19
00:02:03,840 --> 00:02:06,140
a chtěl se podívat

20
00:02:06,170 --> 00:02:07,270
na otcův záznam.

21
00:02:07,310 --> 00:02:08,850
A Hennessey mi řekl

22
00:02:08,870 --> 00:02:11,340
"Gary, záznam tvého otce

23
00:02:11,380 --> 00:02:12,850
leží na Butlerově stole."

24
........