1
00:00:05,520 --> 00:00:06,600
<i>Vyšetřování jsou propojena.</i>

2
00:00:07,000 --> 00:00:10,960
<i>Torbjörn převezme vyšetřování případu Benke.
Alex se postará o Ephraima Kiela.</i>

3
00:00:10,961 --> 00:00:15,252
<i>Benke a Ephraim byli naaranžováni tak,
jako v předchozích případech.</i>

4
00:00:15,291 --> 00:00:19,020
<i>V domech obou obětí
byly na oknech napsaná slova.</i>

5
00:00:19,111 --> 00:00:22,191
<i>- Byli podezřelí.
- Jak to myslíš?</i>

6
00:00:22,231 --> 00:00:26,111
<i>Někdo s námi chce komunikovat.
Nějaký samozvaný soudce.</i>

7
00:00:49,111 --> 00:00:50,240
Zlato?

8
00:01:05,121 --> 00:01:07,400
Znovu jsem o tom přemýšlel.

9
00:01:09,191 --> 00:01:11,240
Uděláme to spolu.

10
00:01:11,780 --> 00:01:17,480
Všechno naplánujeme předem.

11
00:01:21,161 --> 00:01:23,360
Společně každý krok.

12
00:01:24,191 --> 00:01:27,291
Ano, ano.

13
00:01:29,181 --> 00:01:30,840
Jsem

14
00:01:32,281 --> 00:01:36,680
otevřen všem možnostem.
Můžeme si promluvit s mým lékařem.

15
00:01:39,120 --> 00:01:42,040
Zavolám do práce a řeknu,
že dnes nepřijdu.

16
00:01:42,111 --> 00:01:45,201
Ne, ne, to nedělej.

17
00:01:45,560 --> 00:01:49,120
Všechno by mělo
být jako obvykle.

18
00:01:54,780 --> 00:01:57,760
Budeme spolu tak často,
jak jen to půjde.

19
00:01:58,201 --> 00:02:00,120
Ano, uděláme to tak.
Uděláme.

20
00:03:17,980 --> 00:03:20,891
<i>Požádali jsme všechny regiony,
aby nám nahlásily všechny vraždy,</i>

21
00:03:21,231 --> 00:03:24,261
<i>ve kterých hlavní podezřelý vyváznul.</i>

22
00:03:24,781 --> 00:03:26,791
<i>Máme důvod věřit,
že pachatel, nebo pachatelé</i>

........