1
00:00:00,110 --> 00:00:06,000
<i>Kde jsou?</i>

2
00:00:06,066 --> 00:00:08,288
<i>V minulých dílech jste viděli...</i>

3
00:00:08,311 --> 00:00:10,711
- Jste skuteční, že?
- Děláš si z nás srandu?

4
00:00:10,777 --> 00:00:12,288
Vykonáváme důležitý úkol.

5
00:00:12,333 --> 00:00:15,288
Zabils ji jen proto,
abys byl pro ostatní hrdina.

6
00:00:15,355 --> 00:00:17,466
Nenáviděla jsem ji!

7
00:00:19,400 --> 00:00:22,111
Ukaž mi správnou cestu.

8
00:00:23,770 --> 00:00:26,311
- Mění směr. - Ohlas to.
<i>- Vrať se.</i> - Gabrieli?

9
00:00:26,355 --> 00:00:28,755
<i>- Obklíčili...</i>
- Gabrieli!

10
00:00:38,730 --> 00:00:43,390
- Dávej... Promiň mi to.
- Jo, taky se omlouvám.

11
00:01:06,480 --> 00:01:08,460
Bojím se.

12
00:01:12,680 --> 00:01:16,390
- Jsme tady v bezpečí.
- Viděli jsme, kolik jich je.

13
00:01:16,530 --> 00:01:18,550
Je jich mnohem víc než nás.

14
00:01:19,370 --> 00:01:21,420
Podívejte se mi na prstíčky.

15
00:01:21,550 --> 00:01:23,500
Nic moc, že?

16
00:01:24,440 --> 00:01:28,730
Ale když se spojí v pěst,
tak představují mocnou zbraň.

17
00:01:28,900 --> 00:01:30,840
A tou pěstí jsme my.

18
00:01:31,100 --> 00:01:34,460
Alexandrie, Hilltop,

19
00:01:34,660 --> 00:01:37,790
Přímořsko, lidé z Království...

20
00:01:38,240 --> 00:01:40,590
Bude to na ně stačit?

21
00:01:40,820 --> 00:01:42,840
Mám ještě palec.

22
00:01:43,330 --> 00:01:45,280
A ten představuje koho?

23
00:01:46,170 --> 00:01:48,280
Ostatní.

24
........