1
00:00:04,080 --> 00:00:05,659
V předchozích dílech...

2
00:00:05,683 --> 00:00:07,496
Mám obsedantně kompulzivní poruchu.

3
00:00:07,520 --> 00:00:09,347
Stěhuji se zpět ke svým rodičům.

4
00:00:09,372 --> 00:00:10,461
Do Idaha.

5
00:00:10,486 --> 00:00:13,287
Možná se můžeš nastěhovat ke mně.

6
00:00:15,090 --> 00:00:16,468
Co si myslíte, že by se stalo,

7
00:00:16,492 --> 00:00:17,736
pokud byste přestal pomáhat lidem?

8
00:00:17,760 --> 00:00:18,737
Co by viděli?

9
00:00:18,761 --> 00:00:22,040
Viděli by,
jak velký jsem ubožák...

10
00:00:22,064 --> 00:00:25,143
Banální, hloupý, tlustý.

11
00:00:25,167 --> 00:00:29,314
San Francisco zní
teď opravdu dobře.

12
00:00:29,338 --> 00:00:30,448
Pojďme odsud.

13
00:00:30,472 --> 00:00:33,818
Vzorec vašeho chování může
ve skutečnosti svědčit

14
00:00:33,842 --> 00:00:36,588
o mnohem podstatnější
diagnóze podle DSM-5.

15
00:00:36,612 --> 00:00:37,687
A to?

16
00:00:37,711 --> 00:00:39,624
Narcistická porucha osobnosti?

17
00:00:39,648 --> 00:00:41,826
S okamžitou platností
jste zbavena titulu

18
00:00:41,850 --> 00:00:43,395
spoluprimářky onkologie

19
00:00:43,419 --> 00:00:46,286
a vašich povinností zástupkyně ředitele.

20
00:01:08,800 --> 00:01:11,100
Valentina Castrová
primářka onkologie a hematologie

21
00:01:11,513 --> 00:01:13,158
<i>Do centra, kam patří,</i>

22
00:01:13,182 --> 00:01:14,259
<i>takže vám představuji</i>

23
00:01:14,283 --> 00:01:16,127
<i>novou iniciativu, která to změní,</i>

24
00:01:16,151 --> 00:01:18,452
........