1
00:00:46,600 --> 00:00:47,640
Neplácej.

2
00:00:48,960 --> 00:00:51,320
V téhle zemi umírají lidi jak mouchy,

3
00:00:52,080 --> 00:00:53,440
a ty tvrdíš, že se uzdravil.

4
00:00:54,920 --> 00:00:58,160
Zázraky neexistují, Pale Lerychu.

5
00:01:02,880 --> 00:01:03,840
Uzdravil se.

6
00:01:03,920 --> 00:01:04,879
Uzdravil?

7
00:01:05,600 --> 00:01:10,920
A měl opravdu tohle?
Oči, kašel a to všechno?

8
00:01:11,000 --> 00:01:13,800
Měl všechny prvotní příznaky,
včetně těch očí.

9
00:01:15,000 --> 00:01:18,720
No a? Myslíš, že najdeme lék v Čerepovci?

10
00:01:19,240 --> 00:01:22,400
Hlavní lékař mi to slíbil.
Dřív jsme spolu pracovali.

11
00:01:22,960 --> 00:01:24,400
Jen musíme do nemocnice.

12
00:01:24,480 --> 00:01:26,240
AMBULANCE

13
00:01:26,320 --> 00:01:29,480
Jsi vtipný. Kdy ti to slíbil?

14
00:01:29,560 --> 00:01:31,440
Dávno si to mohl rozmyslet.

15
00:01:32,400 --> 00:01:36,960
Vidíš, co se tady děje.
Každý den je to horší.

16
00:01:37,040 --> 00:01:38,120
Nikolaji Petroviči.

17
00:01:38,200 --> 00:01:41,440
Jak mi to říkáš?
Na něčem jsme se přece dohodli.

18
00:01:41,960 --> 00:01:44,240
Promiň, strýčku Koljo. Nech mě přemýšlet.

19
00:01:44,320 --> 00:01:46,880
Nepřemýšlej, nebo tě bude bolet hlava.

20
00:01:48,360 --> 00:01:52,840
Zastavíme se u Iry Martynové.
Jen na hodinu.

21
00:01:53,680 --> 00:01:57,680
Na zadku má pihu.
Je jako hvězda určující směr.

22
00:01:58,240 --> 00:01:59,440
Dokonce v noci svítí.

23
00:02:01,440 --> 00:02:04,800
Kde to bylo? Napravo, nebo nalevo?

24
........