1
00:00:11,000 --> 00:00:16,000
SHE-RA A PRINCEZNY MOCI
4x02 - Údolí ztracených

2
00:00:18,101 --> 00:00:19,686
Tak kde je Glimmer?

3
00:00:19,769 --> 00:00:21,187
Nesvolala nás sem?

4
00:00:21,479 --> 00:00:23,940
Určitě se brzy objeví.

5
00:00:24,941 --> 00:00:28,611
- Jste tu všichni. Super. Vteřinku.
- Glimmer...

6
00:00:28,737 --> 00:00:32,574
Chápu. Bere to vládnutí vážně.

7
00:00:35,326 --> 00:00:39,581
V rámci svý nový protihordský strategie
posílám tebe, Adoru, Bowa a Huntaru

8
00:00:39,664 --> 00:00:42,625
vyzvednout Mařinu loď
z Karmínový pustiny.

9
00:00:42,709 --> 00:00:45,754
Pak ji Bow opraví
a budeme mít kosmickou loď.

10
00:00:45,837 --> 00:00:47,297
To koukáš, Hordo.

11
00:00:47,380 --> 00:00:49,257
- Glimmer?
- Co je?

12
00:00:49,340 --> 00:00:51,760
Karmínová pustina je poušť.

13
00:00:51,843 --> 00:00:55,013
Nepotřebuje Mermista
ke svým schopnostem vodu?

14
00:00:59,392 --> 00:01:01,311
To je fakt.

15
00:01:01,394 --> 00:01:02,687
Hned jsem zpátky.

16
00:01:03,730 --> 00:01:06,149
To teď bude dělat pořád?

17
00:01:06,357 --> 00:01:08,234
- Rozhodně.
- Neslyšela jsem královnu?

18
00:01:08,318 --> 00:01:11,279
Je jí okamžitě třeba
na obranné poradě.

19
00:01:12,781 --> 00:01:14,866
Dobrý den, všichni.

20
00:01:15,241 --> 00:01:17,077
To je ale úžasné

21
00:01:18,828 --> 00:01:21,039
přerušení mé ranní meditace

22
00:01:21,122 --> 00:01:24,751
a spatření takového kusu naší nádherné
planety ještě před denním čajovým obřadem.

23
00:01:24,834 --> 00:01:28,379
........